22.07.2010.

u povodu namjere funkcionera Vlade Federacije BiH da izmjenom Zakona o veterinarstvu legalizuju ugrožavanje zdravstvene bezbjednosti građana u cilju omogućavanja mesno-prerađivačkim mešetarima da se nekažnjeno bogate

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva poslanike Parlamenta Federacije BiH da ne podlegnu pritiscima nemoralnih lobija koji predloženim izmjenama Zakona o veterinarstvu namjeravaju legalizovati anarhiju u trgovini i uvozu namirnica animalnog porijekla, namjerom suspendovanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda od strane veterinarskih stručnjaka. Prijedlogom zakona se namjeravaju ozakoniti sve dosadašnje nezakonitosti u kojima su na uštrb zdravstvene bezbjednosti građana – izrazito profitirala lica koja u saučešću sa funkcionerima Vlade Federacije prodaju građanima uvozno-domaće meso i mesne prerađevine od višedecenijskog smrznutog i više puta odmrzavanog mesa. S obzirom na evidentan porast opakih zaraznih bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, posebno bruceloze koja ostavlja trajne posljedice po zdravlje građana, najavljenim izmjenama Zakona omogućilo bi se raznoraznim političkim i mesno-prerađivačkim mešetarima da, pored kršenja Zakona o PDV-u,  sami određuju koliko će nekažnjeno ugrožavati zdravlje građana, ostvarujući enormnu dobit, koja na kraju završava i u finansiranju izbornih kampanja.