23. april 2007.

u povodu prevare građana od strane domaćih funkcionera i slovenačkih tajkuna

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorio je na obavezu tuzlanskog vijeća da se raskinu svi dogovori sa slovenačkim tajkunima o izgradnji trgovinskih objekata, obzirom da su građani prevareni i oštećeni za višemilionski iznos. Uslov za gradnju postojećeg “Merkatora” u Tuzli, na lokaciji koja je najatraktivnija u BiH, bila je izgradnja kompleksa multikina, u kojem bi pored dvanaest najmodernijih kino dvorana bilo izgrađeno sve što je potrebno za zadovoljenje potreba mladih cijelog Kantona. Međutim, izgrađen je samo objekat “Merkatora”, u ekonomskim okvirima gledano, na gotovo poklonjenom građevinskom zemljištu. Bezobrazno je zanemaren uslov Vijeća da se zaposli stotinu radnika iz boračkih porodica. Obzirom na prevaru, neophodno je raskinuti ugovor i zahtijevati uklanjanje objekta ili naplatu pune cijene građevinskog zemljišta, uz propisane zakonske kamate. Skandalozna je i činjenica da je bez ikakve naknade dodijeljen prostor od nekoliko hiljada kvadratnih metara za funkciju merkatorovog ograđenog parkinga, uz nevjerovatno obrazloženje vladajućih funkcionera – da isti služi za parkiranje građana!? Posebno je zabrinjavajuće da se namjerava praviti novi slovenački trgovinski objekat na lokaciji koja je izmjenom regulacionog plana namijenjena za izgradnju multikina.