23. februar 2010.

u povodu potrebe da se iz fonda od igara na sreću adekvatno finansiraju humanitarne organizacije koje obezbjeđuju preživljavanje građana putem javnih kuhinja

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva poslanike Parlamenta Federacije BiH da prilikom razmatranja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, obezbijede zakonsku regulativu kako bi se novac namijenjen za finansiranje humanitarnih organizacija predviđen zakonom – usmjerio u humanitarne organizacije koje se aktivno zalažu za preživljavanje najugroženijih građana u stanju ekonomske krize. Apsurdno je da se zakonom regulisalo finansiranje samo Crvenog krsta, kada se zna da i druge humanitarne organizacije aktivno djeluju, a posebno Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” putem javnih kuhinja, koje obezbjeđuju građanima bar minimum uslova za preživljavanje. Nedopustivo je da se novčana sredstva iz fonda od igara na sreću ne usmjeravaju kvalitetno u namjene zaštite najugroženijih građana, u situaciji kada dobrotvorna društva koja obezbjeđuju funkcionisanje javnih kuhinja zbog nedostatka novca grcaju u dugovima prema dobavljačima.