23. juni 2006.

u povodu nepoštivanja Parlamenta Federacije BiH od strane Vlade Federacije BiH

U povodu zahtjeva predstavnika Patriotskog bloka BOSS-SDU BiH za urgentno dostavljanje izvještaja Vlade Federacije za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije o rješavanju stanja u energetskom sektoru, predsjedavajući Doma izvijestio je federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića da je odmah 14. aprila uputio Vladi Federacije zahtjev za dostavljanje traženih materijala sa prijedlogom mjera. Takođe, predsjedavajući je u toku maja dva puta dostavljao urgenciju Vladi Federacije kako bi se omogućilo održavanje vanredne sjednice, a na zahtjev Mirnesa Ajanovića 21. juna ponovo je dostavio urgenciju. Navedeno ukazuje na izraženu sumnju da neodgovorni i kriminogeni pojedinci Vlade Federacije onemogućavaju održavanje sjednice Parlamenta kako bi korištenjem nepostojanja adekvatne državne strategije u energetskom sektoru, otuđili i nezakonito privatizovali elektroenergetski, naftni, plinski, rudarski i druge energetske sisteme. Mirnes Ajanović poziva nadležne pravosudne organe da poduzmu potrebne mjere u cilju zaštite interesa građana Federacije BiH.