23. maj 2001.

u povodu nastavka pregovora o sukcesiji imovine bivše Jugoslavije

Bosanska stranka smatra da bh. pregovarači koji učestvuju u dogovoru oko podjele imovine bivše Jugoslavije, između ostalog, trebaju i moraju insistirati i na pravednoj podjeli imovine koja je pripadala bivšem Savezu komunista.

Ovo posebno iz razloga što su u prethodnoj rundi pregovora popustili pritiscima pojedinih predstavnika međunarodne zajednice, i tako zakinuli Bosnu i Hercegovinu za dobar dio deviznih i zlatnih rezervi.

BOSS je u nekoliko navrata već zahtijevao da se sačini plan podjele imovine bivšeg SK-a, koju su u prošlom političkom sistemu vlastitim sredstvima gradili svi građani bivše države, a koju u bh. višestranačkom sistemu protuzakonito uzurpira jedna stranka – SDP.

Bosanska stranka ponovo insistira, da se bh. pregovarači u procesu sukcesije moraju povinovati interesima Bosne i Hercegovine i njenih građana, a ne diktatitima antibosanski nastrojenih međunarodnih finansijskih centara moći – posebno kada je u pitanju podjela izuzetno vrijedne imovine bivšeg Saveza komunista.