24. april 2006.

u povodu davanja mogućnosti da se nakon usvajanja ustavnih amandmana međunarodno prizna država RS

Predsjednik BOSS-a smatra da se ne može kriviti američka administracija zbog toga što im je poturen podmukli sporazum zbog bezobzirne gladi za nemoralnim profitom i vlašću od strane SDP-a, SDA, SDS-a i HDZ-a. Sadržaj amandmana se krio od javnosti, da bi se američka administracija dovela pred svršen čin diplomatskog poraza i, bez obzira na pogubnost usvajanja protudržavnih amandmana, suprotstavila i izrazito korektnoj Rezoluciji američkog Kongresa. SDA, SDP i njihovi ustavni saveznici u suludom pokušaju pravljena SDS-a patriotskom i državotvornom strankom – zanemaruju činjenice da su međunarodne norme neumoljive. Kao što je međunarodna zajednica nakon odluke Skupštine i referenduma priznala Republiku BiH, isto tako će nakon priznanja državnosti Republike Srpske od strane Parlamenta BiH – predsjednik RS-a moći raspisati referendum. Dovoljno je da odluku potvrdi Skupština RS-a, da 51 odsto građana glasa za, te da ih prizna, recimo, Ruska Federacija, Velika Britanija, Grčka i Francuska – i kao rezultat sporazuma SDA, SDP-a i SDS-a nakon ubijanja međunarodno priznate Republike BiH – dobiće se međunarodno priznata država Republika Srpska.