24. decembar 2001.

u povodu naloga koje je Federalno Tužilaštvo, po zahtjevu Bosanske stranke, uputilo Kantonalnom tužilaštvu da istraži navode o ugrožavanju zdravstvene sigurnosti vojnika Drugog korpusa od strane funkcionera Tuzlanskog kantona

Federalno Tužilaštvo je svojim aktom broj: KTA-265/01, koji je potpisao zamjenik federalnog tužioca Vlado Mišković, po zahtjevu Bosanske stranke, naložilo Kantonalnom tužilaštvu otvaranje istrage u povodu slučaja isključenja grijanja Garnizonoj ambulanti i Komandi Drugog korpusa, početkom novembra ove godine.

Naime, postoji osnovana sumnja da je isključenje grijanja naloženo od strane kantonalnih funkcionera – u cilju ucjene i prisiljavanja Komande da se što prije iseli iz svojih administrativnih prostora, kako bi se u iste smjestili ured guvernera i kantonalna administracija.

Bosanska stranka i ovim povodom izražava svoje ogorčenje zbog činjenice da su regruti Drugog korpusa bili izloženi smrzavanju, a posebno ako iza svega stoji kriminalna ucjena u cilju prisiljavanja Drugog korpusa da napusti zgradu Komande.