25.09.2009.

u povodu poziva BOSS-a poslanicima Skupštine TK, da odbiju Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – koji ide na štetu predškolske djece i njihovih roditelja

 

Predstavnici BOSS-a uputili su otvoreni poziv skupštinskim poslanicima, da na sjednici zakazanoj za 29. septembar odbiju Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, jer isti nije u skladu sa kantonalnim ustavima i Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta, a stvara i neprimjerene nove troškove roditeljima predškolske djece. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da predškolsko obrazovanje mora biti neobavezno i besplatno, a sredstva neophodna za provođenje novog zakona mora obezbijediti osnivač. Posebno je upitan nedostatak cjelodnevnog boravka koji imaju zapadne zemlje gdje je standard građana, za razliku od građana u BiH – primjeren zahtjevima financiranja obaveznog cjelodnevnog boravka predškolske djece. Očito da je svrha prijedloga Zakona o predškolskom odgoju kupovina socijalnog mira u predizbornoj godini, te da se zapošljavanje neplanski proizvedenog viška obrazovnog kadra stavi na teret predškolske djece. Djeca i njihovi roditelji već trpe posljedice projekta devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u koji se ušlo potpuno nepripremljeno, upozorava Mirnes Ajanović. Takođe, prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uopšte ne vodi računa o djeci koja stanuju u sredinama bez objekata predškolskog smještaja, tako da bi usvajanje prijedloga Zakona dovelo do apsurda da djeca iz ruralnih sredina – starosti 4-5 godina, svakodnevno putuju i po više desetina kilometara, samo kako bi izvršili nametnutu nesuvislu zakonsku obavezu obaveznog predškolskog odgoja.

 

25.09.2009.