25.10.2008

Press konferencija

AJANOVIĆ ZAHTJEVA HUMANIJI ODNOS PREMA PENZIONERIMA

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da aktivnosti državnih organa a posebno Vlade Federacije BiH moraju rezultirati boljim i humanijim odnosom prema penzionerima. Nedopustivo je da penzioneri svoja prava moraju tražiti na ulicama, jer se ponovo najavama smanjenja penzija, te ugrožavanjem isplate penzija zbog duga Vlade FBiH prema Zavodu PIO od 70 miliona KM vladajuće stranke iživljavaju nad najugroženijom populacijom građana. Također, mora se zaustaviti nemoralna praksa izrazitog povećanja penzija povlaštenih penzionera koji primaju i do 1.400 KM, dok 300.000 penzionera dobijaju mizerno povećanje od nekoliko KM. Dan penzionera obavezuje da se još jednom zatraži od Vlade Federacije da ukine praksu apsurdnog povećanja penzija putem procentualne isplate, kako bi se umanjila diskriminacija preko 300.000 penzionera sa najnižim i zajamčenim penzijama, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

25.10.2008.