26. februar 2001.

u povodu zahtjeva Kluba poslanika Bosanske stranke da federalni Parlament raspravlja o zakonitosti rada tužilaštva u Federaciji

Klub poslanika Bosanske stranke je u skladu sa poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, predložio da se na sutrašnjoj 1. radnoj sjednici Parlamenta, razmatra inicijativa za podnošenje izvještaja o zakonitosti rada tužilaštava u Federaciji BiH.

Bosanska stranka je federalnom Parlamentu dostavila dopise i dokaze o korumpiranosti i protuzakonitom radu federalnog tužioca Sulje Babića, te tuzlanskih tužilaca Ize Tankića i Šesenama Ćosića u slučaju Bešlagić i ostali, koji su dostavljeni OHR-u, OSCE-u i Ministarstvu pravde, na osnovu kojih je neophodno – da Parlament Federacije zauzme stav u cilju efikasne borbe protiv korupcije, i provođenja zakonitosti u radu tužilaštava u Federaciji BiH.