26. juli 2007.

u povodu obaveze bh. vlasti za efikasnu prevenciju i borbu protiv požara

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da bh. vlasti nemaju strategiju prevencije i borbe protiv požara kojom bi zaštitili sigurnost građana i imovine. Konfiguracija terena u BiH i neeksplodirana ubojita sredstva onemogućavaju gašenje požara vatrogasnim vozilima, a ne postoje ni adekvatne vodene površine za djelovanje Kanadera. Rješenje je u nabavci aviona Dromader M-18 koji su izrazito jeftini i efikasni jer se za razliku od Kanadera pune na zemlji i za par minuta mogu primiti 2.500 litara vode i iz vatrogasnih vozila, a mogu se koristiti i u poljoprivredi. Aero klubovi u BiH imaju pilote koji su u stanju opsluživati Dromadere i jedini problem je u činjenici da je bh. načelnicima i ministrima draže kupiti luksuzni automobil, nego polovan Dromader M-18 koji bi za istu cijenu osigurao živote i imovinu građana i države, smatra predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.