26. mart 2001.

u povodu sastanka Lagumdžija – Svilanović

Bosanska stranka još jednom upozorava bh. javnost na štetnost sklapanja tzv. sporazuma o specijalnim odnosima bh. entiteta ili njihovih dijelova, sa susjednim državama, obzirom da je jasno da se radi o privatnim ugovorima.

Činjenica je da pojedinci iz bh. vlasti sa pojedincima na vlasti u bh. susjedstvu sklapaju ugovore navodno u ime naroda – a sve u cilju ostvarivanja ličnih interesa.

Tu tezu dodatno potvrđuju rezultati posljednjeg susreta ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžije sa njegovim kolegom iz SRJ Goranom Svilanovićem, kojom prilikom je gosp. Lagumdžija, iako neformalno, dogovarao sve osim onog što je za BiH krucijalno – a to je hapšenje ratnih zločinaca i sukcesija imovine bivše Jugoslavije.

BOSS ponovo naglašava da se sporazumi vezani za budućnost bh. konstitutivnih naroda ne mogu i ne smiju verifikovati bez konsenzusa državnih institucija, kojem mora prethoditi javna rasprava u vidu ispitivanja javnog mnijenja.