26. oktobar 2001.

u povodu poslaničkog pitanja koje je na 8. sjednici Parlamenta Federacije BiH, federalni poslanik Mirnes Ajanović, postavio Visokom predstavniku za BiH

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je na 8. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH postavio slijedeće poslaničko pitanje Visokom predstavniku:

Gospodine Petrič,

Kako objašnjavate da procesi koje najavljujete – proces ekonomskog oporavka, borba protiv korupcije i jačanje zajedničkih institucija – postaju za Vas prioritet na samom kraju mandata, umjesto na početku?

Da li u vezi s tim možete odreći Vašu krivicu za postojanje mafijaške sprege uvezane sa politikom i korumpiranim sudovima i tužilaštvima, za cijelo vrijeme trajanja Vašeg mandata?

Da li korupcija u koju su uključeni i međunarodni zvaničnici, kriminalne radnje i zloupotreba položaja od strane člana Predsjedništva SDP-a Selima Bešlagića i zaštita kompromitovanih kadrova SDP-Alijanse, trgovina ženama i seksualno zlostavljanje bh. žena zaposlenih u organizacijama međunarodne zajednice u bh., katastrofalna situacija u oblasti medija koji su pod Vašom apsolutnom cenzorskom kontrolom i Vaše odbijanje da poduzmete bilo kakve korake protiv malignih bh. tačaka – znači da Vi na neki način odobravate postojanje takvog stanja u BiH, ili znači Vašu nesposobnost da obavljate Vašu funkciju?

G. Petrič, da li Vaša nova politička retorika predstavlja samo nastavak stare totalitarne prakse, kao što je ignorisanje zaključaka i odluka koje donose najviše bh. zakonodavne institucije, u slučaju segregacijske Odluke o nasilnoj promjeni etničke strukture opština u BiH – koju ste donijeli protivno zaključcima Parlamenta Federacije BiH.