26.01.2012.

u povodu obaveze Vlade FBiH za usvajanje mjera kako bi se zaustavio monopol distributera naftnim derivatima, spriječilo dalje poskupljenje cijena goriva i stvorili uslovi za niže cijene goriva

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje otvoreni poziv predstavnicima Vlade Federacije BiH za usvajanje adekvatnih mjera kako bi se zaustavio monopol distributera naftnim derivatima i time spriječilo dalje poskupljenje cijena goriva, što bi stvorilo uslove i za niže cijene goriva. Dosadašnjom politikom nezamijeranja distributerima naftnih proizvoda Vlada nije u mogućnosti uticati na cijene naftnih derivata, što je rezultiralo ogromnom štetom za građane i privredu.  Vlada Federacije nije regulator na tržištu energenata zbog odluke o slobodnom formiranju cijena goriva, ali ni sada nije kasno da se usvoje strateške odluke i uspostavi novi državni distributer nafte, pa i putem unajmljivanja benzinskih stanica, a u cilju uspostavljana efikasnih mehanizama kontrole cijena energenata. SDA i svi koji su saučestvovali moraju priznati odgovornost za katastrofalnu energetsku politiku, posebno zbog prodaje “Energopetrola”, čime su građani stavljeni u monopolsku nemilost naftnih profitera, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

26.01.2012.