27. avgust 2009.

u povodu podnesene krivične prijave BOSS-a protiv odgovornih lica kompanije “Arcelor Mittal”, zbog osnova sumnje da su odgovorni za ugrožavanje zdravstvene bezbjednosti građana

Bosanska stranka je Tužilaštvu FBiH podnijela krivičnu prijavu protiv “Arcelor Mittal”-a, te vlasnika, generalnog direktora, tehničkog direktora i drugih odgovornih lica kompanije – zbog osnova sumnje da su zagađivanjem rijeke Bosne počinili krivična djela iz člana 303. Onečišćenje okoliša i člana 305. Ugrožavanje okoliša otpadom, Krivičnog zakona FBiH. Pozivajući se na dokaze prikupljene od strane Uprave za inspekcijske poslove FBiH, BOSS je na zahtjev brojnih građana zatražio da se provede šira istraga, obzirom da je u ranijim istragama izbjegavano da se utvrdi krivica najodgovornijih ljudi “Arcelor Mittal”-a, na šta posebno obavezuje osnov sumnje da je posljednjom ekološkom katastrofom “Arcelor Mittal” drastično ugrozio zdravstvenu bezbjednost građana Zenice i šireg regiona u slivu rijeke Bosne.