27.09.2013.

u povodu neophodnosti izmjene Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, u cilju ukidanja odredbi kažnjavanja građana iznosima i do 10.000 KM

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović istakao je neophodnost da Vijeće ministara i Parlamentarna skupština BiH odmah izmijene Zakon o popisu stanovništva, kako bi se ukinuo član 43. Zakona, odnosno kazna za učesnike u popisu. Takođe, predviđeni rok od 15 dana u kojem se popis treba izvršiti je neobjektivan, te se od strane nadležnih organa ovaj rok treba produžiti ali i odrediti da je važeći popisni obrazac koji sadrži osnovne podatke i u slučaju kada nedostaju odgovori na ostala pitanja. Građani izrazito negativno reaguju zbog predviđenog kažnjavanja novčanim iznosima i do 10.000 KM, ukoliko ne daju potpune i tačne informacije prilikom popisa, a greške i nepotpuni odgovori su izvjesni zbog brojnih pitanja koja zahtijevaju stručna znanja. Ukidanjem kažnjavanja osigurao bi se zadovoljavajući odziv, te izbjegle situacije da građani ne žele otvoriti vrata popisivačima zbog eventualne odgovornosti za pogreške i neznanja na postavljena pitanja iz stručne oblasti, jer se mora odgovoriti i na pitanja kakvim materijalima su građene zgrade i slično.

27.09.2013.