28. august 2001.

u povodu štrajka glađu radnika preduzeća «Termoelektro»

Bosanska stranka zahtijeva od aktuelne političke garniture, koju je vladajuća SDP-Alijansa instalirala na čelo Tuzlanskog kantona i Opštine Tuzla, da odmah iznađu moduse za rješavanje nagomilanih radničkih zahtjeva – ili da iz profesionalnih i moralnih razloga podnesu ostavke na funkcije koje su zloupotrijebili lažući i varajući radnike, kako tokom predizborne kampanje tako i do danas.

Eskalacija loše socijalne i ekonomske situacije na području TK koja je kulminirala i radničkim štrajkom glađu u preduzeću «Termoelektro», ignorisanje ranije postavljenih radničkih zahtjeva i gubici u punjenju budžeta su više nego potreban razlog da funkcioneri aktuelne vlasti napuste položaje na kojima umjesto narodnih rješavaju isključivo vlastite probleme.