28. novembar 2007.

u povodu otvorenog poziva BOSS-a da se u cilju očuvanja trajnog mira u regionu ponovo obezbijedi američko vojno prisustvo u BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je pismo američkom ambasadoru Čarlsu Inglišu, od kojeg traži pokretanje diplomatske inicijative prema američkoj administraciji – u cilju ponovnog uspostavljanja američkog vojnog prisustva u BiH. Bezbjednosna, politička i ekonomska kriza u BiH počela je eskalirati nakon što je Amerika okončala svoje vojno prisustvo u BiH, i to je očit dokaz da Evropska unija nije u stanju sama stvoriti balans Ruskom uticaju na region. Američku administraciju treba obavijestiti o rastućoj i opravdanoj zabrinutosti bh. građana – da bi odsustvo američkog vojnog prisustva u BiH moglo rezultirati daljom eskalacijom krize, koja pogoduje ekstremistima i ratnim profiterima. Da bi se velikosrpski nacionalizam i ukupna bezbjednosna situacija na Balkanu držali pod kontrolom koja garantuje trajan mir, dovoljno je i minimalno američko vojno prisustvo u BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović u pismu američkom ambasadoru u BiH.