29. august 2001.

u povodu opstrukcije imenovanja policijskog komesara Kantona Sarajevo od strane SDP-Alijanse

Bosanska stranka osuđuje ponovnu opstrukciju izbora policijskog komesara Kantona Sarajevo od strane SDP-Alijanse – koja suprotno kodeksu profesionalizma policijskog poziva, već drugi put IPTF-u pokušava na mjesto policijskog komesara podvaliti ljude sa referencama partijske odanosti – umjesto stručnosti.

Bosanska stranka podržava odlučnost IPTF-a da se za policijskog komesara Kantona Sarajevo imenuje policajac profesionalac – nasuprot Alijansinih pokušaja instaliranja policijskih funkcionera prema boljševičkom kriteriju partijske podobnosti, odnosno SDP-ovih strateških planova politizacije policije.