30. mart 2001.

u povodu novog pokušaja izolacije BiH od strane Evropske unije

Bosanska stranka izražava oštro protivljenje politici Evropske unije koja ponovo vrši pritisak na zvanične bh. organe da uvedu vizni režim prema Republici Turskoj – jer se iza navodnog pokušaja sprečavanja ilegalnih imigracija krije novi pokušaj izolacije BiH, posebno bošnjačkog konstituenta, od zemalja i vlada sa kojima BiH gaji tradicionalno prijateljske odnose.

Činjenje nepravde prema dokazanim prijateljima Bosne i Hercegovine nije civilizacijski, već antibosanski, antibošnjački i antimuslimanski čin – posebno ako se posmatra kroz prizmu popuštanja Evropske unije politici sklapanja sporazuma o specijalnim odnosima druga dva bh. konstituenta sa bh. susjedima.

BOSS zahtijeva od Državnog ministarstva za civilne poslove i komunikacije da odbije nemoralnu ucjenu kao sredstvo komunikacije Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom,   te poziva predstavnike međunarodne zajednice u BiH da se aktivnije uključe u realizaciju procesa potpune kontrole državne bh. granice.