30. novembar 2007.

u povodu poziva tuzlanskog Vijeća američkom ambasadoru u BiH, da u cilju očuvanja trajnog mira u BiH i regionu, uputi američkoj administraciji prijedlog za ponovno američko vojno prisustvo u BiH

Na inicijativu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, tuzlansko Vijeće je usvojilo zaključak kojim se od američkog ambasadora u BiH Čarlsa Ingliša traži da američku administraciju izvijesti o zabrinutosti građana da bi američko vojno odsustvo iz BiH moglo rezultirati daljom eskalacijom nacionalizma i ekstremizma. Tuzlansko Vijeće smatra da Evropska unija nije u stanju sama parirati ruskom uticaju u regionu, a posebno na Republiku Srpsku, te je u cilju dugoročne stabilizacije BiH i regiona neophodno američko vojno prisustvo u BiH. Da bi se velikosrpski nacionalizam, ili bilo koji nacionalizam i ekstremizam, i ukupna bezbjednosna situacija na Balkanu držali pod kontrolom koja garantuje stabilan mir, te da bi se spriječili politički i ekonomski profiteri da političku krizu koriste za neopravdano povećanje cijena, što dodatno usložnjava krizu – dovoljno je i minimalno američko vojno prisustvo u BiH, istaknuto je u pozivu tuzlanskog Vijeća američkom ambasadoru u BiH.