20. decembar 2000.

u povodu obilježavanja 80-godišnjice Husinske bune i Dana rudara

Read more

13. decembar 2000.

u povodu odluke rukovodstva Bosanske stranke da u Skupštini Tuzlanskog kantona podrži kandidata Stranke za BiH u izboru za guvernera Tuzlanskog kantona

Read more

04. decembar 2000.

u povodu prijave protiv sudije Dijane Milić Komisiji za ispitivanje zakonitosti rada sudija i tužilaca

Read more

01. decembar 2000.

u povodu ponovne prezentacije Programa Bosanske stranke za borbu protiv SIDE

Read more

16. novembar 2000.

u povodu proslave petogodišnjice Dejtonskog sporazuma u Dejtonu na kojoj će prisustvovati “podobni i poslušni” političari koji ne vide da se nastavlja umiranje Bosne i Hercegovine

Read more

07. novembar 2000.

u povodu odmazde opštinskih vlasti u Tuzli, odnosno vladajućeg SDP-a, prema federalnom poslaniku Mirnesu Ajanoviću

Read more

05. novembar 2000.

u povodu prezentacije dokaza o skandaloznoj i kontinuiranoj pristranosti OSCE-a prema SDP-u

Read more

04. novembar 2000.

u povodu predstavljanja kandidata Bosanske stranke za predstojeće opšte izbore

Read more

02. novembar 2000.

u povodu ponovnog zahtjeva za zaustavljanje protuustavnog izbornog procesa koji se vodi u cilju jačanja nacionalnih stranka – uprkos odlukama Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda

Read more

01. novembar 2000.

u povodu skandaloznog ukora koji je Izborna apelaciona potkomisija uputila BOSS-u i Mirnesu Ajanoviću zbog njegovog iznošenja istinitih i ničim demantovanih činjenica

Read more