28.12.2001. – u povodu Presude Vrhovnog suda Federacije BiH

 

Press konferencija

 

u povodu Presude Vrhovnog suda Federacije BiH kojom se kao nezakoniti i nehumani poništavaju svi akti koje je administracija Selima Bešlagića donosila u cilju izbacivanja iz stana Mirnesa Ajanovića i njegove porodice

Bosanska stranka obavještava javnost da je nakon višemjesečne borbe, pravni zastupnik BOSS-a advokat Faruk Balijagić, dobio presudu Vrhovnog suda Federacije BiH – koja dokazuje da su administracija Selima Bešlagića, kao i Kantonalni sud, izvršili neviđenu zloupotrebu zakona s ciljem političke odmazde protiv federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, kako bi njega i njegovu porodicu izbacili iz stana čiji su legalni korisnici.

Pod prijetnjom oduzimanja mandata BOSS-u, Mirnes Ajanović je bio prisiljen da sa suprugom i dvije maloljetne kćeri napusti svoj stan, jer se Bešlagićeva administracija i Kantonalni sud nisu obazirali na javna upozorenja da vrše zloupotrebu položaja i grubo kršenje zakona u cilju političke odmazde.

Kako je istakao pravni zastupnik BOSS-a Faruk Balijagić, uzimajući u obzir činjenice koje dokazuju da je Bešlagićeva administracija grubo i kriminalno kršila zakon, Vrhovni sud Federacije BiH je svojim aktom (Už-266/01) donio Presudu o uvažavanju žalbe Mirnesa Ajanovića i o pobijanju i preinačenju presude Kantonalnog suda u Tuzli, kao i rješenja opštinske Službe za stambene poslove i kantonalnog Ministarstva prostornog uređenje.

Vrhovni sud je konstatovao da su u odmazdi protiv Ajanovića – povrijeđena sva načela upravnog postupka, kao i da je povrijeđena zakonitost postupka iz svih razloga predviđenih zakonom, time što organi uprave uopšte nisu omogućili Mirnesu Ajanoviću da ostvari pravo na zakonito vođenje postupka.

–         Nadležni organ je sam utvrđivao činjenice i nije pružio mogućnost Ajanoviću da se izjasni o činjenicama i dokazima pa je time povrijedio pravila postupka na štetu Ajanovića. (…) Propust nadležnog organa u tom pravcu je bitna povreda postupka i čini osnov za ništenje osporenih rješenja i njihovo preinačenje – kaže se, između ostalog, u Presudi Vrhovnog suda, kojom se osporavaju svi akti koje je u nezakonitom oduzimanju stana Mirnesu Ajanoviću donijela administracija Selima Bešlagića.

Bosanska stranka obavještava javnost da se Presudom Vrhovnog suda ne okončava ovaj slučaj, jer će se tražiti krivična odgovornost svih onih koji su bili upleteni u kriminalno kršenje zakona s ciljem političke odmazde.

 

28.12.2001.

 

 

 

10.12.2001. – u povodu ponovljenog rebalansa federalnog budzeta

Press konferencija

u povodu ponovljenog rebalansa federalnog budžeta

 

Federalni poslanik i predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović je na današnjoj press konferenciji u Sarajevu prezentirao činjenice koje razotkrivaju skandaloznu namjeru federalne Vlade da ponovljenim rebalansom budžeta, prikrije povećanje plata fukcionerima SDP-Alijanse, prepravkama budžetskih stavki o broju zaposlenih u vladinoj administraciji.

Nakon odbijanja rebalansa federalnog budžeta od strane Parlamenta, Vlada je u roku nekoliko dana sačinila ponovljeni rebalans, koji je prema svojoj koncepciji ekonomski i politički presedan sa elementima kriminalnih radnji. Prijedlogom ponovljenog rebalansa budžeta, federalna Vlada namjerava oštetiti građane za više od dvije stotine miliona maraka – što će se neminovno odraziti na dalje pogoršanje ekonomske i socijalne krize.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je prezentirao neoborive dokaze da se federalna Vlada, faktički odriče – 87 miliona maraka iz planiranih prihoda naplate poreza na naftu i naftne derivate, 99 miliona maraka od poreza na uvozne proizvode, kao i drugih poreza na visokotarifne robe, što usporedno iznosi – gubitak od pet isplata penzija.

Kako je istakao federalni poslanik Mirnes Ajanović, posebno zabrinjava činjenica da je Vlada u ponovljenom Prijedlogu rebalansa budžeta oštetila i invalidna lica, smanjenjem planiranog iznosa od 48 miliona za 25 miliona maraka.

Prijedlogom ponovljenog rebalansa na dobitku su samo funkcioneri SDP-Alijanse, a da za studentski standard, obrazovanje, rekonstrukciju škola, nauku i kulturu – nije predviđena niti jedna nova marka. Istovremeno, SDP-Alijansa se bez imalo odgovornosti odriče ogromnih budžetskih sredstava – što pored bahatosti ukazuje i na nesposobnost aktuelne vlasti da ostvari planirano, osim u ličnu korist.

Federalni poslanik i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović će detaljne podatke o brojnim malverzacijama sadržanim i u ponovljenom rebalansu budžeta prezentirati na sutrašnjoj vanrednoj sjednici federalnog Parlamenta.

 

 

10.12.2001.

 

03.12.2001

Saopštenje za javnost

 

u povodu 3. Decembra – svjetskog dana lica sa invaliditetom

Federalni poslanik i predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović je u povodu 3. Decembra, svjetskog dana lica sa invaliditetom, izrazio oštar protest protiv nastojanja aktuelne vlasti da lica sa invaliditetom, vlada drakonskim potezima sve više gura ispod ruba krajnjeg siromaštva. Neshvatljivo je da SDP-Alijansa, nakon što osobe sa invaliditetom mjesecima ostavlja bez socijalne zaštite, sada bez imalo obzira želi ukinuti i ogroman broj invalidnina.

Vrhunac nemoralnosti i nehumanosti prema kategoriji invalida, među kojima je ne mali broj djece i starijih osoba, je da SDP-Alijansa umjesto prioritetne izrade socijalnih programa, vrši rebalans budžeta sa samo jednim ciljem – da se povećaju plate alijansinim funkcionerima, odnosno da i ministrica Hadžović može da rebalansira novih 100.000 KM za plate zaposlenih u njenom Ministarstvu.

Poslanici Bosanske stranke u federalnom Parlamentu, ponovo će insistirati da se izjednače osnovna prava svih osoba sa invaliditetom, bez obzira na okolnosti nastanka invaliditeta, i zahtijevati da se problem brige o invalidnim osobama institucionalizira putem odgovarajućih zakona – koji će prije svega biti humano socijalni.

 

3. XII 2001.

 

 

 

03.12.2001. – u povodu 3. Decembra – svjetskog dana lica sa invaliditetom

Saopštenje za javnost

 

u povodu 3. Decembra – svjetskog dana lica sa invaliditetom

Federalni poslanik i predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović je u povodu 3. Decembra, svjetskog dana lica sa invaliditetom, izrazio oštar protest protiv nastojanja aktuelne vlasti da lica sa invaliditetom, vlada drakonskim potezima sve više gura ispod ruba krajnjeg siromaštva. Neshvatljivo je da SDP-Alijansa, nakon što osobe sa invaliditetom mjesecima ostavlja bez socijalne zaštite, sada bez imalo obzira želi ukinuti i ogroman broj invalidnina.

Vrhunac nemoralnosti i nehumanosti prema kategoriji invalida, među kojima je ne mali broj djece i starijih osoba, je da SDP-Alijansa umjesto prioritetne izrade socijalnih programa, vrši rebalans budžeta sa samo jednim ciljem – da se povećaju plate alijansinim funkcionerima, odnosno da i ministrica Hadžović može da rebalansira novih 100.000 KM za plate zaposlenih u njenom Ministarstvu.

Poslanici Bosanske stranke u federalnom Parlamentu, ponovo će insistirati da se izjednače osnovna prava svih osoba sa invaliditetom, bez obzira na okolnosti nastanka invaliditeta, i zahtijevati da se problem brige o invalidnim osobama institucionalizira putem odgovarajućih zakona – koji će prije svega biti humano socijalni.

 

3. XII 2001.

 

 

 

01.12.2001. – u povodu ponovne prezentacije Programa Bosanske stranke za borbu protiv SIDE

Press konferencija

u povodu ponovne prezentacije Programa Bosanske stranke za borbu protiv SIDE 

 

Bosanska stranka je putem današnje press konferencije, u povodu 1. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv SIDE, ponovo prezentirala plakat i Program za borbu protiv ove opake bolesti – i još jednom upozorila na indolentnost nadležnih bh. institucija.

Neshvatljivo je, i nemoralno prema građanima BiH, da vlast ne čini ništa na polju borbe protiv SIDE – tako da se, nažalost, ovim problemom još uvijek bave samo mediji, neki zdravstveni radnici i Bosanska stranka.

Kao ilustracija nemara vlasti može poslužiti nerealizovana odluka Parlamenta F BiH da se na osnovu prijedloga poslanika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića usvoji sveobuhvatan program borbe protiv droge – kao jednog od osnovnih generatora SIDE.

Najnoviji izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije i epidemioloških službi zapadnih zemalja alarmantno upozoravaju na novi talas širenja SIDE, što potvrđuje da je Bosanska stranka bila u pravu kada je još 1997. godine upozorila – da bi nepostojanje programa borbe protiv SIDE moglo ozbiljno ugroziti epidemilošku situaciju u BiH.

U tom smislu posebno zabrinjava poroznost bh. granica, koja omogućava ulazak prostitucije na velika vrata u BiH – što potvrđuje impozantan broj javnih kuća u oba bh. entiteta. Zbog svojih propustljivih granica BiH je najugroženija evropska zemlja, u kojoj čak ni statističari nisu u stanju prikazati stvarno stanje i broj oboljelih od SIDE. S tim u vezi katastrofalna je pogreška bh. zdravstva što se građanima BiH, koji su u vrlo lošoj ekonomskoj situaciji, vrlo skupo naplaćuje test na AIDS.

Bosanska stranka još jednom izražava ogorčenje zbog indolentnog odnosa našeg društva prema bolesti koja već uzima svoj tragični danak u Bosni i Hercegovini, i ponovo poziva javnost na odlučnu i konkretnu akciju svih odgovornih subjekata – jer okretanje glave u stranu nije i ne može biti u interesu zdravstvene bezbjednosti građana.

 

1. XII 2001.

 

 

 

23.11.2001. – u povodu izgradnje fabrike vode na jezeru Modrac

Vanredna press konferencija

u povodu izgradnje fabrike vode na jezeru Modrac

 

Sarajevsko predstavništvo njemačko-švicarske firme REAG, obavijestilo je federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića o nizu činjenica koje dokazuju da se projekat izgradnje fabrike vode na jezeru Modrac realizuje pod sumnjivim i kriminalnim okolnostima.

Postoje osnovane sumnje o kriminalnoj upetljanosti guvernera Tuzlanskog kantona Selima Bešlagića i direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Bahrije Tanovića u pokušaj izgradnje fabrike vode po neadekvatnoj tehnologiji firme ZENON iz Kanade, čija je ponuda od preko 11 miliona maraka, za više od četiri miliona skuplja od ponude sarajevskog predstavništva firme REAG.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je istakao da brojne činjenice otvaraju sumnju da je riječ o jednoj od najvećih pljački građana Tuzle i Tuzlanskog kantona od strane guvernera Selima Bešlagića i njegovih saradnika.

Na press konferenciji BOSS-a novinarima se obratio predstavnik firme REAG dipl. ing. Zvonimir Sović, koji je rekao:

– Na primjer, ponuda firme REAG je manja od osam miliona, a firme ZENON je preko 11 miliona maraka; odabrana firma ZENON nijedan ovakav objekat nikada nije izgradila na tlu Evrope, a firma REAG je takve objekte gradila po Evropi, Aziji, Južnoj Americi i Africi; ugovor firme REAG je javni, a firme ZENON tajni; rezervni dijelovi za ZENON-ovo postrojenje bi se morali nabavljati iz Kanade, a za REAG-ovo iz Sarajeva; uprkos ponudi firme REAG da Bešlagić i stručna lica o trošku REAG-a obiđu slične pogone u Evropi, Bahrija Tanović je 8. novembra boravio na tajnim dogovorima sa firmom ZENON, a Bešlagić je, bez stručnog tima, 12. novembra otišao na 10-dnevni put u Kanadu, kao gost firme ZENON; firma REAG je uputila pismenu molbu da se njeni predstavnici sastanu sa predstavnicima TK, ali nikada nije dobila odgovor; skandalozno je da Selim Bešlagić javno izjavljuje da ne zna da li će ZENON-ov projekat uspjeti, obzirom da se radi o tehnologiji koja još nije ispitana, ali zato zna da će platiti 12 miliona maraka – rekao je, između ostalog, ing. Sović.

 

23.11.01.

17.11.2001. – u povodu ponovnog pokusaja prevare penzionera i bh. javnosti

Press konferencija

 

u povodu ponovnog pokušaja prevare penzionera i bh. javnosti, od strane predstavnika Stranke penzionera F BiH

 

Bosanska stranka osuđuje istup predsjednika Stranke penzionera FBiH Huseina Vojnikovića, koji neistinitim navodima pokušava demantovati činjenice prezentirane federalnom Parlamentu i javnosti, o sramnom pokušaju predstavnika Stranke penzionera da u dogovoru sa SDP-om – poslanicima podvale još jedan zakon koji onemogućava usklađivanje rasta penzija sa rastom plata.

Federalni poslanik Džems Sulejmanagić je istakao da predsjednik Stranke penzionera pokušava obmanuti javnost da su kroz ponuđeni zakon tražili usklađivanje penzija sa rastom plata. U članu 51. Nacrta zakona, koji je predložen ispred Stranke penzionera, definisano je da se svaka tri mjeseca razmatra samo mogućnost usklađivanja penzija sa rastom plata, a da se usklađivanje penzija vrši samo ako se steknu uslovi – što nije ništa drugo nego pokušaj podmetanja kukavičjeg jajeta, odnosno podvaljivanje starog zakona u novom pakovanju.

Prekid TV prijenosa prije početka rasprave o ponuđenom Nacrtu zakona i stenogram sa posljednje sjednice federalnog Parlamenta – neoboriv su dokaz da su Stranka penzionera i SDP pokušali obmanuti poslanike i oštetiti penzionere, jer se zakonom moralo nedvosmisleno definisati – da će se rast penzija obavezno usklađivati sa rastom plata.

Da je riječ o unaprijed režiranom pokušaju obmane, dokazuje i izjava poslanika i pravnog eksperta Seada Hodžića, koji je za govornicom Parlamenta, nakon postavljenog pitanja – kako je moguće da odmah nakon istupa dopremijera, poslanik Stranke penzionera ima otkucane zaključke?, ustvrdio – da su zaključci napisani ranije i da je sve u povodu predloženog zakona – režirano.

 

 

17.11.2001.

 

 

 

 

 

 

10.11.2001. – u povodu skandaloznog pokusaja prevare penzionera

Press konferencija u povodu skandaloznog pokušaja prevare penzionera od strane predstavnika Stranke penzionera F BiH Bosanska stranka najoštrije osuđuje sramni pokušaj predstavnika Stranke penzionera F BiH da u dogovoru sa SDP-om obmanu penzionere i poslanike federalnog Parlamenta, stavljanjem u parlamentarnu proceduru Nacrta zakona koji ponovo onemogućava usklađivanje rasta penzija sa rastom plata. Federalni poslanik i član parlamentarne Komisije za zaštitu ljudskih prava Mirnes Ajanović, ustvrdio je da je ponuđeni Nacrt zakona identičan postojećem Zakonu koji je u suprotnosti sa zaključkom parlamentarne Komisije za zaštitu ljudskih prava. Komisija za zaštitu ljudskih prava je u prethodnom sazivu postojeći Zakon ocijenila kao kršenje stečenih prava penzionera, te je obavezala Parlament na donošenje novog zakona, čime će se uskladiti rast penzija sa rastom plata. Nakon što su federalni poslanici Bosanske stranke dokazali da je pozadina ponuđenog Nacrta zakona plod sramnog dogovora Stranke penzionera i funkcionera SDP-a da se izigra zaključak Komisije i izbjegne povećanje penzija, i poslanici ostalih parlamentarnih stranaka su izrazili svoje gnušanje nad spremnošću poslanika Stranke penzionera da izdaju interese penzionera za ličnu korist. Sramnim dogovorom o predlaganju Nacrta zakona koji krši stečenih prava penzionera i onemogućava usklađivanje rasta penzija sa rastom plata, i pokušajem obmane federalnog Parlamenta – poslanici Stranke penzionera i SDP-a su pokazali da su radi ličnih interesa spremni izdati interese penzionera i uopšte građana čija prava navodno zastupaju. 10. XI 2001.

06.11.2001. – u povodu Prijedloga zakona o ukidanju Zakona o amnestiji

Press konferencija

 

u povodu Prijedloga zakona o ukidanju Zakona o amnestiji, koji je predsjednik     BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio u parlamentarnu proceduru

 

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović, dostavio je po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o ukidanju Zakona o amnestiji, s obzirom da Zakon ima negativne efekte na kažnjavanje ratnih profitera i teških krivičnih djela počinjenih tokom rata.

Važećim Zakonom amnestirana su krivična djela, kao što su: poreska utaja, teška krađa, prevara, ucjena, pljačka, lažno predstavljanje, krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, zloupotreba položaja, pronevjera, prevara u službi, protivzakonito posredovanje, protivzakonita naplata i druga teža krivična djela.

Sama činjenica da su ova djela počinjena za vrijeme neposredne ratne opasnosti i rata, daje im teži kvalifikovani oblik kažnjavanja, jer je ratno stanje i tragedija ljudi iskorištena od strane vladajućih struktura da bi se ova krivična djela počinila.

Zakonom o amnestiji prekoračuje se mandat za amnestiju utvrđen u Aneksu 7. Dejtonskog sporazuma, čija je svrha bila amnestiranje za manja krivična djela počinjena u ratnim vremenima, te bi dalje postojanje Zakona bilo usmjereno za amnestiranje teških krivičnih djela, odnosno ratnih profitera i privrednog kriminala.

BOSS očekuje da Vlada Federacije BiH, u cilju efikasne borbe protiv kriminala i korupcije, na sljedećoj sjednici Parlamenta podrži Prijedlog zakona o ukidanju Zakona o amnestiji, te pripremi informaciju o negativnim efektima dosadašnje primjene Zakona o amnestiji.

 

 

6.11.2001.

23.10.2001. – u povodu donacije 2.000 knjiga koje ce Bosanska stranka pokloniti Gradskoj biblioteci u Kalesiji

Press konferenciju

 

u povodu donacije 2.000 knjiga koje će Bosanska stranka pokloniti Gradskoj biblioteci u Kalesiji

 

Predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović je na današnjoj press konferenciji obavijestio javnost da će se predaja donacije od 2.000 knjiga Gradskoj biblioteci u Kalesiji, obaviti večeras u okviru prvog dana kulturne manifestacije Kalesijski dani kulture, koju organizuju BZK “Preporod” i Gradska biblioteka Kalesija.

Na press konferenciji je prisustvovao i direktor Gradske biblioteke Kalesija, Mehmed Hodžić, koji je izražavajući zahvalnost Bosanskoj stranci – istakao da će ova donacija od 2.000 knjiga značajno ubrzati proces registracije biblioteke, za koji je potrebno imati 15.000 bibliotečnih jedinica. Direktor Hodžić je ujedno uputio poziv svim drugim društvenim i političkim subjektima da, po ugledu na BOSS – pokrenu akcije prikupljanja knjiga i poklanjanja knjiga bibliotekama.

Bosanska stranka je putem svojih članova i simpatizera u posljednjih nekoliko mjeseci vodila akciju prikupljanja knjiga za poklon jednoj od biblioteka u našim manjim opštinama. U toku akcije pod nazivom Poklonimo knjigu biblioteci, članovi i simpatizeri Bosanske stranke su uspjeli prikupiti veliki broj različitih knjiga, publikacija i periodičnih izdanja. U prvom krugu ove akcije Bosanska stranka je prikupila preko 2.000 knjiga.

Budući da je Gradska biblioteka u Kalesiji po fundusu jedna od najsiromašnijih na Tuzlanskom kantonu, te da se njeno osoblje s puno entuzijazma trudi da unaprijedi rad ove institucije kulture, Bosanska stranka je odlučila da 2.000 knjiga, prikupljenih u prvom krugu akcije Poklonimo knjigu biblioteci, daruje Gradskoj biblioteci u Kalesiji.

U narednom periodu Bosanska stranka će nastaviti sa akcijom prikupljanja knjiga, publikacija i periodičnih izdanja iz kućnih i porodičnih biblioteka, kojih su se spremni odreći naši građani u interesu poboljšanja fundusa naših narodnih biblioteka.

 

23.10.2001.