27.12.2013.

u povodu završnih godišnjih press konferencija političkih stranaka

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ukazuje na licemjerno djelovanje političkih stranaka koje ni u završnim godišnjim press konferencijama ne pokazuju ni minimum političkog dostojanstva da građane poštede od politikanstva, manipulacija i neistinitih izjava. Završne press konferencije na kojima se predstavljaju hvalospjevi o uspješnosti političkog djelovanja krajnje su licemjerje političara koji u taj uspjeh objektivno mogu ubrojati samo enormnu ličnu korist, bezobrazno visoke plate i bezobzirnu pljačku građana i njihove imovine.      Mirnes Ajanović podsjeća da je realni uspjeh vladajućih funkcionera krajnje zabrinjavajući ekonomski krah privrede, ugrožena egzistencija građana, jačanje nacionalizma i fašizma u svim segmentima društva, uključujući i otvorene zahtjeve za podjelu države, te grčevita borba za funkcionerske fotelje i nemoralna stranačka trgovanja koja za jedini cilj imaju osiguravanje koristi tajkunima koji su privatizovali Bosnu i Hercegovinu.

27.12.2013.

18.12.2013.

u povodu podrške opravdanim zahtjevima Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH povodom prolongiranja isplate plata i naknada budžetskim korisnicima

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović daje punu podršku zaključcima Kantonalnog saveza Samostalnih sindikata TK, kojim se traži da se plate budžetskim korisnicima isplaćuju na vrijeme, u skladu sa Kolektivnim ugovorima koji su obavezujući. Kašnjenje plata i naknada za prijevoz i topli obrok dovodi u stanje socijalne potrebe budžetske korisnike, što u velikoj mjeri otežava rad školstva, policije, sudstva, zdravstva pa i svih ostalih segmenata koji podliježu budžetskom finansiranju. Ajanović podržava i stav Sindikata da se isplata plata ne smije vezati za usvajanje budžeta TK, jer se time budžetski korisnici stavljaju u status talaca političkih odluka i svake godine se dovode u nezavidan položaj. Vlada i nadležna ministarstva moraju po hitnom postupku iznaći rješenje za navedene probleme, pa i u slučaju da se rješenje mora tražiti u smanjenju i ukidanju enormnih privilegija zakonodavne i izvršne vlasti, prodaji luksuzni automobila i udobnih fotelja, koje ionako nisu zaradili, naglašava predsjednik BOSS-a.

18.12.2013.

13.12.2013.

u povodu nemoralnih manipulacija u vezi predlaganja budžeta BiH od strane članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Bakira Izetbegovića, koji su pokušali izazvati socijalnu katastrofu

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da je neophodno upozoriti javnost na nemoralne manipulacije u vezi predlaganja budžeta BiH od strane članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Bakira Izetbegovića, koji su pokušali izazvati socijalnu katastrofu odlaganjem usvajanja budžeta i time ugrožavanja preko 130 miliona KM međunarodne novčane pomoći. To bi rezultiralo smanjenjem plata i primanja svih budžetskih korisnika, kao i socijalnih davanja, što bi ugrozilo i isplatu penzija, jer ne bi bilo dovoljnog punjenja penzionog fonda. Država nema finansijsku stabilnost po osnovu sopstvenog ekonomskog poslovanja, upravo zbog nemoralnog političkog rukovodstva, te je nemogućnost pristupa međunarodnim fondovima direktan udar na građane. BOSS osuđuje manipulatorsko djelovanje članova Predsjedništva BiH, a posebno Željka Komšića koji se nakon otimanja mandata stranci koja ga je kandidovala na najvišu funkciju u državi pretvorio i u bezobzirnog političkog manipulatora.

13.12.2013.

06.12.2013.

u povodu Strategije reforme penzionog sistema u Federaciji BiH

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da je Strategija reforme penzionog sistema u Federaciji BiH manipulacija vladajućih stranaka u cilju skretanja pažnje sa teškog stanja u kojem se nalaze penzioneri, a većina živi na ivici egzistencije. Apsurdno je donositi strategije o reformama u dalekoj budućnosti kada je potrebna hitna reforma aktuelnog neadekvatnog penzionog sistema, ali i uopšte političko-ekonomskog sistema, posebno kada je zbog lošeg djelovanja vlasti kontinuirano ugrožena isplata penzija. Vladajuće stranke ne smiju obmanjivati penzionere da se usvaja reforma koja će navodno obezbijediti sigurno funkcionisanje Penzionog fonda, jer se penzionerima mora ovoreno reči da se Strategija reforme penzionog sistema u Federaciji BiH ne odnosi na sadašnje penzionere, nego za buduće i to u narednim decenijama, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

06.12.2013.

29.11.2013.

u povodu inicijative BOSS-a za smanjenje ovlasti kantonima u cilju sprječavanja ekonomskog kolapsa opština u Federaciji BiH

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović inicirao je pokretanje kampanje za smanjenje ovlasti kantonima i njihovo prenošenje na opštinski nivo, kako bi se spriječio ekonomski kolaps opština u Federaciji BiH, a iz razloga što je iluzorno očekivati ukidanje kantona. Nedopustivo je u teškoj ekonomskoj krizi zadržavanje prekobrojnih kantonalnih ministara, kada je moguće i smanjenjem broja ministarstava, odnosno njihovim objedinjavanjem, obezbijediti funkcionisanje kantona bez nepotrebnog ugrožavanja opština. Javnost mora adekvatno reagovati na činjenicu da se iz novčanih sredstava PDV-a za opštine u Federaciji BiH izdvaja tek 4,8 odsto, dok se za opštine u Republici Srpskoj izdvaja 23 odsto, što dodatno ukazuje na obavezu smanjenja ovlasti kantona. Opštinsko vijeće Tuzla je na novembarskoj sjednici prihvatilo argumentaciju Mirnesa Ajanovića, te je u pripremi zvanična inicijativa za izmjenu Ustava Federacije BiH u cilju smanjenja ovlasti kantonima, u okviru aktuelnih federalnih ustavnih izmjena koje se provode u saradnji za međunarodnim zvaničnicima.

29.11.2013.

15.11.2013.

u povodu zloupotrebe medijskog prostora Javnog RTV servisa u cilju ostvarenja interesa lica bliskih vladajućim strankama a na štetu komercijalnih medija, internet portala i štampe

BOSS_Logo

 

Medijski pritisak Javnog RTV servisa da im se odobri veća minutaža za marketing – predstavlja udar na komercijalne emitere i ostale medije koji se za razliku od FTV-a i BHT-a pošteno bore u tržišnoj medijskoj utakmici, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Javni emiteri imaju monopolistički položaj jer se finansiraju od pretplate koju naplaćuju od penzionera, radnika, nezaposlenih i drugih ugroženih građana. Takođe, i marketing koji već ubiru može se smatrati monopolističkim, jer ga javni emiteri ostvaruju i uticajem vladajućih stranaka, a posebno kada djelovanje nezavisnih opozicionih stranaka u posljednjih osam godina ne postoji za BHT i FTV. Javni emiteri pritiskom na RAK i druge institucije, odnosno domaću i međunarodnu javnost, žele zadržati monopolistički položaj, kako bi obezbijedili extra finansije za dalje uhljebljenje političkih miljenika, ali i za medijsku promociju vladajućih stranaka. Odobriti BHT-u i FTV-u više prostora za marketing – isto je što i gušenje slobode javne riječi komercijalnih medija, uključujući i brojne internet portale i štampu, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

15.11.2013.

08.11.2013.

u povodu posljednje sjednice OV Tuzla i odluka koje će rezultirati obezbjeđenjem kvalitetnog vodosnabdijevanja, kao i sigurnog vodosnabdijevanja u narednih nekoliko decenija

BOSS_Logo

 

Vijećnici BOSS-a su i na posljednoj sjednici OV Tuzla dali maksimalan doprinos kvalitetnijem životu građana, realizacijom uslova djelovanja u interesu građana koji su postavljeni od strane BOSS-a političkim strankama koje čine parlamentarnu većinu. Insistiranje BOSS-a na maksimalnom angažmanu zakonodavne i izvršne vlasti kako bi se obezbijedilo kvalitetno snabdijevanje svih građana pitkom vodom, obezbjeđenjem nepovratnih sredstava u iznosu od preko 12 miliona KM, te dodatnih preko 12 miliona KM izrazito povoljnog kredita razvojnih banaka Njemačke, Švicarske i Austrije. Ukupni novčani iznos od oko 25 miliona KM obezbijediće priključenje svih mjesnih zajednica na vodovodnu mrežu, sigurno vodosnabdijevanje u narednih nekoliko decenija, te zamjenu vodovodnih kancerogenih azbestnih cijevi i popucalog vodovodnog sistema usljed čega se miješa kanalizaciona voda sa pitkom vodom. Saniraće se gubici u mreži, ali i u kućama i kolektivnim stambenim objektima, te subvencionirati ugrađivanje vodomjera, pa će građani plaćati samo onoliko koliko zaista potroše vode, što će rezultirati i manjim računima.

08.11.2013.

30.10.2013.

u povodu ponovne namjere Vlade Federacije BiH da izmjenom Zakona o parničnom postupku i određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima – vrši visoku novčanu odmazdu nad građanima koji se usude zatražiti sudsku zaštitu u slučaju kada su im ugrožena prava od strane opštine, kantona, entiteta ili države

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava javnost na ponovnu nemoralnu namjeru Vlade Federacije BiH da izmjenom Zakona o parničnom postupku i određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima – vrši visoku novčanu odmazdu nad građanima koji se usude zatražiti sudsku zaštitu u slučaju kada su im ugrožena prava od strane opštine, kantona, entiteta ili države. Pored već određene naknade svih troškova pravobraniocima kada zastupaju državne institucije, a koje uključuju troškove prevoza, pa i avionske troškove, te troškove smještaja u hotelima i dnevnice, Vlada Federacije BiH namjerava izmjenom člana 395. Zakona o parničnom postupku odrediti pravobraniocima i nagradu u iznosu advokatskih naknada za zastupanje stranaka. Vlada Federacije namjerava stvoriti pravnu situaciju u kojoj će rijetko ko od građana smjeti tužiti bilo koji državni organ, pa ni u radnim sporovima, jer će u slučaju gubitka spora, kojeg je inače teško dobiti jer je i sud državni organ, građani morati prodavati svoju imovinu da bi platili nagradu za pravobranioce, koji se svakako finansiraju iz budžeta od novca građana.

30.10.2013.

24.10.2013.

u povodu Izvještaja Evropske unije o političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini

BOSS_Logo

Novi Izvještaj Evropske unije o političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini potvrdio je teško prethodno stanje u kojem se već godinama nalazi država, prouzrokovano izrazito neodgovornim odnosom vladajuće šestorke prema interesima građana i države. Sve političke stranke koje saučestvuju u vlasti suodgovorne su za teško političko i ekonomsko stanje u državi, a posebno što zbog neprovođenja odluke Evropskog suda nije stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je preduslov podnošenja aplikacije BiH za članstvo u Evropskoj uniji. U teškoj ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazi država, kada je upitna opstojnost svih budžeta i isplata plata i socijalnih davanja, kao i isplata penzija, nedopustivo je da 47 miliona eura iz IPA fondova bude izgubljeno zbog napuhanih lidera i nepostizanja dogovora o načinu izbora članova Predsjedništva BiH, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24.10.2013.

Audio-video izvještaj sa press konferencije BOSS-a održane u Bugojnu

Press konferencija BOSS-a održana u Bugojnu 21.10.2013.

Bugojno

Audio-video izvještaj sa press konferencije BOSS-a održane u Bugojnu, na kojoj su prisustvovali predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, član Glavnog odbora i predsjednik Kantonalnog odbora TK Edim Kadić, predsjednik Opštinskog odbora BOSS-a Bugojno Safet Idrizbegović i ostali članovi Opštinskog odbora BOSS Bugojno.


Fotografija i video preuzeti sa portala bug.ba – Info portal Bugojno