04.12.2019. – u povodu održavanja vanredne sjednice Kolegija Gradskog vijeća Tuzla u vezi rasprave o zahtjevima za ukidanje komunalne naknade

01.10.2019. – u povodu realizacije zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju registracije i nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa

24.04.2019. – u povodu obaveze svih da poduzimaju mjere u cilju sprečavanja ratnohuškačke retorike i ugrožavanja mira u BiH

Neophodna je mobilizacija svih građana BiH sa mogućnošću uticaja, uključujući i dijasporu, kako bi se izdejstvovala smjena visokog predstavnika Valentina Incka zbog kršenja ovlasti OHR-a, Vijeća za provedbu mira u BiH i Ujedinjenih nacija, te Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Valentin Incko je odgovoran za ugrožavanje mira u BiH i radikalizaciju ratnohuškačke retorike, kršenje entitetskog oružanog balansa i namjeru formiranja rezervnog sastava Policije RS, jer je prespavao sve obaveze i mjere koje je morao poduzeti u cilju brutalnog sankcionisanja svih koji huškaju građane u rat.

Svaki sposoban građanin u BiH, iz oba entiteta i dijaspore, mora biti mobilisan u građanskom otporu i borbi ratom protiv rata i ratnohuškačke retorike – kako bi se smijenio Valentin Incko koji ubitačno šuti na očitu namjeru izazivanja novih ratnih sukoba. Bosanci i Hercegovci u dijaspori moraju uticati na vlade zemalja u kojima se nalaze, a koje su članice Vijeća za provedbu mira u BiH, u cilju smjene Valentina Incka i postavljanja novog visokog predstavnika koji bi djelovao shodno ovlastima UN-a u cilju očuvanja mira u BiH i sprečavanja bilo kakve najave ratnih sukoba, i koji će kao nekada Pedi Ešdaun uklanjati iz vlasti političku i ratnohuškačku bandu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24.04.2019.

28.02.2019. – u povodu procesa realizacije zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa

U završnoj je fazi realizacija zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa u cilju pravilnog i pravovremenog terapijskog djelovanja, a na inicijativu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića. Nakon što je na prošloj sjednici Gradskog vijeća Mirnes Ajanović zatražio i urgenciju realizacije zaključaka Vijeća, dostavljeni su odgovori nadležnih institucija. Između ostalih, državna Agencija za lijekove i medicinska sredstva u svom odgovoru navela je, citiramo: “Imajući u vidu sve navedeno u ovom slučaju ćemo apsolutno dati prioritet u rješavanju ovakvog zahtjeva, koji je jedinstven na našem tržištu i predstavlja medicinsko sredstvo sa naprednom tehnologijom koje će olakšati tegobe licima oboljelim od dijabetesa”. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, koji treba da obezbijedi novčana sredstva, u svojoj obavijesti je naveo, citiramo: “U vezi pitanja koja se tiču nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze odnosno nivoa šećera u krvi i čitača za očitavanje vrijednosti, ovaj Zavod podržava sve inovativno što će doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti osiguranika u Federaciji BiH, a posebno što se radi i o tako osjetljivoj populaciji koju čine djeca, te će u okviru svojih nadležnosti poduzeti sve mjere za realizaciju navedenog, uz stvorene preduslove za nabavku ovih senzora koji zavise, kako je navedeno, i od drugih nadležnih organa”.

Napominjemo, mjerenje nivoa šećera u krvi kod oboljelih od dijabetesa u BiH vrši se putem trakica i takvo mjerenje iziskuje 10 do 15 uboda dnevno, uključujući intenzivnu inzulinsku terapiju, što iznosi oko 5400 uboda godišnje. Ako se uzme u obzir da od dijabetesa obolijevaju tek rođene bebe i djeca, onda nije teško ni zamisliti šta tim malim rukicama znači svakodnevno bockanje i mjerenje šećera u krvi i u kakvom stanju se nalaze prstići oboljele djece, a bezbolni senzori kvalitetno sprječavaju i inzulinske šokove koji mogu rezultirati i smrtnim posljedicama, istaknuto je na press konferenciji BOSS-a.

28.02.2019.

28.01.2019. – Kolegij Gradskog vijeća Tuzla prihvatio inicijativu Mirnesa Ajanovića, da se odredi budžetska stavka za liječenje djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH

Na sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 22. januara, jednoglasno je usvojen sljedeći Zaključak: “Prijedlog Mirnesa Ajanovića se prihvata i upućuje kao Prijedlog Kolegija te se predlaže Gradskom vijeću Tuzla da se u dnevni red 29. redovne sjednice, kao tačka 1. uvrsti: Razmatranje i usvajanje prijedloga Kolegija Gradskog vijeća Tuzla za određivanje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život”.

Usvojeni su, između ostalog, i sljedeći zaključci, koji će biti predloženi Gradskom vijeću na usvajanje: Gradsko vijeće Tuzla traži da se u Budžetu obezbijede novčana sredstva koja će biti odmah operativna i na raspolaganju i u slučajevima hitne liječničke potrebe, s obzirom na okolnosti slučajeva bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH i kada je neophodno odmah obezbijediti novčana sredstva za plaćanje troškova prevoza i liječenja u drugim državama. Gradsko vijeće Tuzla zahtjeva od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti, od lokalnog do državnog nivoa, da odrede budžetske stavke za liječenje djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH, te da se u zavodima za zdravstveno osiguranje, koji posluju sa višemilionskim viškom sredstava, obezbijedi adekvatan novčani fond za liječenje.

28.01.2019.

22.01.2019. – u povodu podnesene disciplinske prijave protiv dodatne sudije Općinskog suda u Tuzli Šejle Ćatić, zbog kršenja Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH podnesena je disciplinska prijava protiv dodatne sudije Općinskog suda u Tuzli Šejle Ćatić, zbog kršenja člana 56. tačka 8. i 9. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, a radi nemara u vršenju službene dužnosti i donošenja odluke kojom se očigledno krši zakon.

Dodatna sudija Šejla Ćatić, između ostalog navedenog u prijavi na 18 strana, u namjeri protuzakonitog ograničavanja političkog raspravljanja u toku zakonodavnog postupka, prekršila je izričitu normu člana 7. stav 1. tačka b) Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, koji je lex specialis zakon, gdje je propisano da ne postoji odgovornost za izražavanja ako su iznesena u toku zakonodavnog, sudskog ili upravnog postupka. Svijest, volju i namjeru da dodatna sudija Šejla Ćatić donese nezakonitu odluku dokazuje Presuda od 17. 12. 2018. godine (broj: 32 0 P 329022 18 P), kao i brutalno ignorisanje sudske prakse viših sudova i Ustavnog suda BiH, a posebno presuda Vrhovnog suda Federacije BiH i Kantonalnog suda u Tuzli (broj: GŽ-123/05 od 06. 09. 2005. godine, P-20/04 od 23. 05. 2005. godine i 003-0-Gž-06-001887 od 06. 08. 2007. godine).

U zavisnosti od provedenog disciplinskog postupka i izrečene sankcije prijavljenoj dodatnoj sudiji Šejli Ćatić, odlučiće se i o podnošenju krivične prijave nadležnom tužilaštvu zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela iz Krivičnog zakona Federacije BiH, član 357. Povreda zakona od sudije i član 380. Primanje dara i drugih oblika koristi, za šta je predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora.

22.01.2019.