21.08.2020. – u povodu zahtjeva za dostavljanje izvještaja o realizaciji inicijative “Za život sa manje boli” za obezbjeđenje besplatnih senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi oboljelim od dijabetesa

15.08.2020. – u povodu zahtjeva za dostavljanje izvještaja o realizaciji inicijative “Za život sa manje boli” za obezbjeđenje besplatnih senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi oboljelim od dijabetesa

14.02.2020. – u povodu podnesene žalbe protiv rješenja o utvrđivanju obveznika plaćanja komunalne naknade, a u cilju dokazivanja nezakonitosti naplate komunalne naknade