15. novembar 2002.

u povodu zahtjeva BOSS-a da se u dnevni red naredne sjednice Opštinskog vijeća Tuzla uvrsti tačka “Poskupljenje centralnog grijanja i informacija o realizaciji projekta toplifikacije individualnih stambenih objekata”

Read more

14. novemnar 2002.

u povodu sastanka bh. političkih predstavnika sa predstavnicima Evropske komisije, CAFAO-a i OHR-a – na temu provođenja carinskih reformi

Read more

12. novembar 2002.

u povodu ponovnog otvorenog zahtjeva Bosanske stranke – za krivično sankcionisanje fašističko nacionalističkih istupa i simbola i provociranja nacionalne netrpeljivosti u društveno-političkom životu BiH

Read more

06. novembar 2002.

u povodu oduzimanja prava na rad policajcima u Federaciji BiH

Read more

24. oktobar 2002.

u povodu pokušaja političke podvale provođenjem zakulisnog plana formiranja tzv. vlade bh. jedinstva

Read more

15. oktobar 2002.

u povodu poziva Pedija Ešdauna predstavnicima značajnih političkih stranaka – na dogovor o načinu provođenja planiranih demokratsko-ekonomskih reformi BiH

Read more

07. oktobar 2002.

u povodu zahtjeva predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića – Izbornoj komisiji BiH za kompenziranje nametnutih finansijskih troškova medijima u izbornoj kampanji

Read more

29. septembar 2002.

u povodu zloupotrebe pravosudno-policijskog aparata

Read more

27. septembar 2002.

u povodu staljinističkog SDP-ovskog modela demokratije kojim predsjedavajući OV Tuzla Ilija Jurišić privatizuje funkciju i Vijeće, i onemogućava vijećnike da govore o kriminalu SDP-ovske vlasti

Read more

26. septembar 2002.

u povodu zloupotrebe pravosudno-policijskog aparata

Read more