26.12.2018. – u povodu brutalnog nasilja vlasti u Banja Luci i nad djecom

Brutalno nasilje vlasti u Banja Luci i nad djecom i zloupotreba specijalne policije prema građanima koji su mirnim protestima tražili pravdu, nedopustivo je i za najgore totalitarne režime, jer je upotrebljena neselektivna policijska sila kojom su ugroženi životi i tijela i djece koja su se nalazila ispred policijskog kordona, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Zabrinjavajući je ignorantski odnos velikog dijela medija koji su nikako ili vrlo malo pažnje poklonili činjenici da je kordon specijalne policije krenuo nasilno u masu u kojoj su se nalazila i djeca. Prema video snimcima evidentna je životna ugroženost i djece ali i izrazit stres koji su djeca preživjela, što nameće obavezu žestoke reakcije javnosti prema svima koji su odgovorni za zloupotrebu specijalne policije i dovođenje u opasnost i života djece.

Hapšenje opozicionih političara i ignorisanje policijskog nasilja i nad djecom od strane pozicionih i opozicionih stranaka iz Federacije BiH dokazuje svu morbidnost političke prostitucije sa režimom u susjednom entitetu, te nameće zabrinutost za moguće slično ili gore nasilje i nad građanima ovog entiteta u slučaju protesta, kao što se desilo i na protestima boraca u septembru ove godine kada su od strane specijalne policije zasuti bojnim otrovima, što je za posljedicu imalo i smrt borca Rame Bećirovića, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

26.12.2018.

23.12.2018. – u povodu smrti bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović izražava najiskrenije žaljenje zbog smrti Pedija Ešdauna i upućuje saučešće porodici i prijateljima bivšeg visokog predstavnika u BiH, koji je najviše zaslužan što danas uopšte imamo državne institucije. Nakon što su borci Armije RBiH odbranili državu, Pedi Ešdaun je stranac koji se do zadnjeg dana istinski borio za Bosnu i Hercegovinu i za vrijeme svog mandata visokog predstavnika u BiH aktivno je radio i uspio natjerati političare da rade, za razliku od svih poslije njega koji su nas predali domaćim izdajnicima. Pedi Ešdaun treba zauvijek biti zapamćen kao jedan od najvećih prijatelja Bosne i Hercegovine i kao veliki Bosanac, a njegova smrt je nenadoknadiv gubitak i za međunarodnu politiku i demokratiju.Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović izražava najiskrenije žaljenje zbog smrti Pedija Ešdauna i upućuje saučešće porodici i prijateljima bivšeg visokog predstavnika u BiH, koji je najviše zaslužan što danas uopšte imamo državne institucije. Nakon što su borci Armije RBiH odbranili državu, Pedi Ešdaun je stranac koji se do zadnjeg dana istinski borio za Bosnu i Hercegovinu i za vrijeme svog mandata visokog predstavnika u BiH aktivno je radio i uspio natjerati političare da rade, za razliku od svih poslije njega koji su nas predali domaćim izdajnicima. Pedi Ešdaun treba zauvijek biti zapamćen kao jedan od najvećih prijatelja Bosne i Hercegovine i kao veliki Bosanac, a njegova smrt je nenadoknadiv gubitak i za međunarodnu politiku i demokratiju.

23.12.2018.

21.12.2018. – u povodu Husinske bune i Dana rudara

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović svim rudarima čestita godišnjicu Husinske bune i Dana rudara, podsjećajući da su se rudari prije 98 godina morali boriti za radnička i ljudska prava, a danas su prava rudara i građana na isti način ugrožena kao i 1920. godine. Gospodi iz rudarskog rukovodstva i svih nivoa vlasti ponovo su puna usta čestitki i lijepih riječi o rudarima, radi šminkanja rudarske stvarnosti da bi se dobio privid uvažavanja internacionalnog radničkog praznika lijepim prodavanjem upakovane magle, dok se beskrupulozno zanemaruje izrazito teška pozicija u kojoj se ponovo nalaze rudari i uopšte radničke i boračke porodice. Pored borbe za egzistenciju svojih porodica, rudari se moraju boriti i protiv zanemarivanja tehničkog unapređenja rudnika i bezbjednijih uslova za obavljanje teškog i složenog rudarskog posla.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, podsjetio je na pismo koje je Tito uputio rudarima povodom 50-te godišnjice Husinske bune, u kojem stoji: Husinska buna predstavlja veliki datum u historiji radničkog pokreta naše zemlje koji je već tada privukao pažnju progresivnih snaga Evrope. Goloruki husinski rudari odlučno i jedinstveno su se suprotstavili klasnom neprijatelju koji je svim sredstvima pa i oružjem, ugrožavao elementarnu egzistenciju radnika. Oni su branili pravo na život, hljeb i slobodu i spašavali su ne samo svoje porodice, već i porodice svojih drugova među kojima i slovenačkih rudara, prihvatajući ih po kućama siromašnog Husina i okolnih mjesta, i zaštićujući ih od nasrtaja žandarma i njihovih gospodara. To predstavlja divan primjer radničke borbe, bratstva i jedinstva i solidarnosti, što su husinski rudari iskazali na potresan način. Djelo husinskih rudara spada među one primjere koji su snažno nadahnjivali našu revolucionarnu borbu koja je okupljala i vodila naše narode u oružanoj borbi protiv fašizma i izdajničke buržoazije. U potpisu Tito.

21.12.2018.

17.12.2018. – u povodu ugrožavanja života i zdravlja onkoloških pacijenata u Tuzlanskom kantonu zbog neispravnih aparata za dijagnostiku i liječenje

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla i predsjednik Komisije za ljudska prava Mirnes Ajanović uputio je zahtjev menadžmentu Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla da se što prije stave u funkciju aparati za radio terapiju, odnosno zračenje i tretman onkoloških pacijenata. Komisija za ljudska prava Gradskog vijeća Tuzla zatražila je i od Ministarstva zdravstva TK i Zavoda za zdravstveno osiguranje TK da se odmah uključe u hitno rješavanje problema, kako bi medicinski aparati za dijagnostiku i liječenje bili u stalnoj funkciji. Evidentno je kršenje ljudskih prava nedopustivim ugrožavanjem života i zdravlja pacijenata sa karcinom kojima je bez odlaganja neophodno adekvatno liječenje, a posebno u situaciji kada Zavod zdravstvenog osiguranja TK posluje sa viškom prihoda od preko pet miliona KM, upozorio je Mirnes Ajanović.

17.12.2018.

14.12.2018. – u povodu zahtjeva Kolegija Gradskog vijeća Tuzla za dostavljanje informacije u vezi mandata direktora JZU “Gradske apoteke” Tuzla

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zatražio je od Službe za opštu upravu i zajedničke poslove, da do sjednice Gradskog vijeća zakazane za 20. decembar dostavi informacija o mandatu direktora i Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Gradske apoteke” Tuzla, zbog okolnosti da je u postupku imenovanje novog direktora i zaštite zakonitosti prilikom imenovanja. Informacija je zatražena na prijedlog Mirnesa Ajanovića, koji je kao član Kolegija upozorio na okolnost da je mandat aktuelne direktorice JZU “Gradske apoteke” Tuzla Aide Nišić istekao 16. aprila ove godine, a članom 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH propisano je, citiramo: “Ako direktor nije imenovan u skladu sa zakonom u roku od 60 dana od dana isteka konkursnog roka, odluku o postavljenju vršioca dužnosti direktora donosi upravni odbor zdravstvene ustanove.”, završen citat. Zakon ne daje mogućnost imenovanja vršioca dužnosti bez isteka konkursne procedure za izbor direktora, a s obzirom da je konkurs završen u septembru ove godine, a da je mandat aktuelne direktorice istekao u aprilu, postoji osnovana sumnja da je Aida Nišić protuzakonito imenovana za vršioca dužnosti direktora nakon isteka mandata. To ukazuje na osnovanu sumnju da je Aida Nišić protuzakonito primala novčana sredstva na ime plate i nezakonitog statusa direktora i protuzakonito donosila odluke u ime JZU “Gradske apoteke” Tuzla, što obavezuje sva nadležna lica na podnošenje krivične prijave Tužilaštvu TK protiv Aide Nišić i njenog pomoćnika Edima Kadića.

Podsjećamo da je Gradsko vijeće Tuzla na sjednici u julu odbilo prihvatiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, a da protiv direktorice Aide Nišić i njenog pomoćnika Edima Kadića Tužilaštvo TK provodi istragu, po nalogu SIPA-e, zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH u iznosu od oko 30 miliona KM, a okolnost da je direktorici istekao mandat u aprilu i da još uvijek obavlja funkciju direktora omogućuje da zajedno sa Edimom Kadićem i dalje posluje protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

14.12.2018.

11.12.2018. – u povodu skandaloznog saučesništva Gradske uprave Tuzla u poslovanju protivno Zakonu o javnim nabavkama

Vijećnik Gradskog vijeća Tuzla Mirnes Ajanović upozorava na nedopustivu indolentnost Gradske uprave u vezi zahtjeva da se dostavi informacija o provedenom postupku izbora direktora u Javnu zdravstvenu ustanovu “Gradske apoteke” Tuzla. Skandalozna je informacija da je Komisija za izbor i imenovanje direktora na prvo mjesto rangirala aktuelnu direktoricu Aidu Nišić, iako je opštepoznato da protiv nje i Edima Kadića Tužilaštvo TK, po uputi SIPA-e, provodi istragu zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama u iznosu od oko 30 miliona maraka. Ajanović podsjeća da je Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj 16. jula ove godine, odbilo usvojiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, nakon diskusije tokom koje su prezentirani dokazi o nezakonitom radu direktorice Aide Nišić i njenog pomoćnika Edima Kadića. Policajci SIPA-e vršili su dodatnu istragu i saslušavali Aidu Nišić i Edima Kadića 16. i 23. novembra ove godine. U ovakvim okolnostima rangiranje aktuelne direktorice Aide Nišić na prvo mjesto liste za izbor direktora predstavlja nezapamćeno saučesništvo u poslovanju protivno Zakonu o javnim nabavkama.

Mirnes Ajanović je zatražio da se dostave podaci ko su članovi Komisije za izbor i imenovanje direktora, kakva su pitanja postavljali tokom navedenog konkursa, te da li je članovima Komisije bilo poznato da je, shodno članu 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, direktor odgovoran za zakonitost rada, a da se shodno članu 69. direktor razrješava funkcije ako u svom radu krši propise, i da li je Komisija uopšte cijenila okolnost da je Gradsko vijeće Tuzla odbilo usvojiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla.

11.12.2018.

03.12.2018. – u povodu ponovnog prevarantskog djelovanja političkih stranaka koje imaju legitimitet da formiraju vlast

Političke stranke koje su na proteklim izborima dobile legitimitet da formiraju vlast ponovo prevarantski djeluju u odnosu na izborna obećanja i interese građana, što dokazuju njihove postizborne izjave i naknadna interesno-politička djelovanja, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Kategorički stavovi stranaka bloka SDP-a, Demokratske fronte i stranke koje se zove Naša stranka – da neće koalirati sa nacionalnim strankama, a posebno sa SDA i HDZ, te da ih ne interesuju funkcionerske fotelje, vrlo brzo su foteljaški interesno transformisani u lihvarske stavove da je potrebno sarađivati sa svima.

Očito da je tzv. ljevica sastavljena od SDP-a, Demokratske fronte i stranke koja se zove Naša stranka – prevarila građane već na samom početku mandata i da se ponovo namjerava formirati nacional-socijalistička koalicija, koju su građani februara 2014. godine morali vatrom otjerati sa vlasti, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

03.12.2018.

29.11.2018. – u povodu otvorenog poziva gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću za zaštitu zakonitosti u radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla

Gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću uputio je otvoreni poziv za zaštitu zakonitosti vijećnik Gradskog vijeća Mirnes Ajanović, a u povodu postupka davanja saglasnosti na imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove “Gradske apoteke” Tuzla. S obzirom na dostupnu informaciju da je Komisija za izbor i imenovanje direktora na prvo mjesto rangirala aktuelnu direktoricu Aidu Nišić, iako je opštepoznato da protiv iste Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, po uputi SIPA-e, provodi istragu zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH u iznosu od oko 30 miliona maraka, Jasmin Imamović ima ovlasti da spriječi nastavak protuzakonitog rada, shodno članu 66. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, prema kojem daje saglasnost na imenovanje direktora. Mirnes Ajanović podsjeća gradonačelnika Imamovića da je Gradsko vijeće Tuzla, na 22. sjednici održanoj 16. jula ove godine, odbilo usvojiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, nakon diskusije tokom koje su prezentirani dokazi o nezakonitom radu direktorice Aide Nišić i pomoćnika direktorice Edima Kadića. Davanje saglasnosti gradonačelnika na ponovni izbor Aide Nišić predstavljalo bi nezapamćeno skandalozno saučesništvo u poslovanju protivno Zakonu o javnima nabavkama.

Okolnost da su i policajci SIPA-e vršili dodatnu istragu u prostorijama JZU “Gradske apoteke” Tuzla i saslušavali Aidu Nišić i Edima Kadića 16. i 23. novembra ove godine, stavlja gradonačelnika Jasmina Imamovića pred iskušenje – da li će stati uz Gradsko vijeće Tuzla i svojom odlukom protiv nezakonitog rada odbiti dati saglasnost na ponovni izbor Aide Nišić na mjesto direktora ili će davanjem saglasnosti za izbor aktuelne direktorice i nastavak nezakonitog poslovanja – stati pod zastavu srama.

29.11.2018.

14.11.2018. – u povodu svjetskog Dana dijabetesa

U povodu svjetskog Dana dijabetesa, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podsjeća ministarstva zdravstva i zavode zdravstvenog osiguranja na obavezu realizacije inicijative „Za život sa manje boli“, kako bi djeca i odrasle osobe oboljele od dijabetesa dobile pravo na nabavku uređaja za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi. Time bi se spriječile i smanjile posljedice i komplikacije koje ova bolest sa sobom nosi, kao što su sljepilo, amputacije ekstremiteta i dijaliza. Mjerenje nivoa šećera u krvi kod oboljelih od dijabetesa u BiH vrši se putem trakica i takvo mjerenje iziskuje 10 do 15 uboda dnevno, uključujući intenzivnu insulinsku terapiju, što iznosi oko 5400 uboda godišnje. Ako se uzme u obzir da od dijabetesa obolijevaju tek rođene bebe i djeca, onda nije teško ni zamisliti šta tim malim rukicama znači svakodnevno bockanje i mjerenje šećera u krvi i u kakvom stanju se nalaze prstići oboljele djece. Rješenje problema je u realizaciji inicijative za nabavku uređaja za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi, koji je u svijetu dostupan preko 20 godina, a koji podrazumijeva nabavku senzora i čitača za očitavanje vrijednosti. Cijena ovih uređaja je 120 KM za jedan senzor koji traje 14 dana, odnosno 240 KM za mjesec dana.

Takav senzor omogućava kontinuirano mjerenje neograničeno puta u toku dana, što eliminiše stalno bockanje i bol, a ujedno obezbjeđuje dobro regulisanje bolesti i sprečavanje neželjenih komplikacija. Roditelji su prinuđeni da nabavljaju senzore vlastitim sredstvima, što je vrlo skupo, posebno jer je dijabetes bolest koja zahtijeva poseban režim ishrane i života, stoga je neophodno da se što prije usvoji i realizuje inicijativa, a Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH treba što prije upisati u Registar lijekova potrebni senzor i čitač, podsjetio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

14.11.2018.

25.10.2018. – u povodu Dana penzionera i obaveze humanijeg odnosa društva prema najugroženijoj populaciji građana

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uz čestitku penzionerima, ističe da se i Dan penzionera mora iskoristiti kao upozorenje budućoj vlasti na teško stanje u kojem se nalaze penzioneri zbog niskih penzija, neusklađivanja penzija sa rastom plata i troškova života, te zbog manipulacija sa esencijalnom listom lijekova i ograničenim izdavanjem recepata.

Mora se zaustaviti nehuman odnos vlasti prema najugroženijoj populaciji građana u BiH, koja se nalazi na ivici egzistencije, bez dovoljno hrane i lijekova, te je obaveza parlamentaraca djelovati u skladu sa opravdanim zahtjevima penzionera istaknutim i na penzionerskim protestima.

Neka Dan penzionera bude povod i da se prisjetimo kakav je odnos našeg društva, a potom i svih nas prema najstarijoj populaciji koja se nalazi u najtežoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, jer kada takvo pitanje odnosa prema penzionerima postavimo sami sebi, možda ćemo biti za korak bliže saosjećanju sa njihovim problemima, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

25.10.2018.