02.08.2018. – u povodu otvorenog upozorenja predsjednika BOSS-a Mirnes Ajanovića predsjedavajućem Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću, o pravnom putu za zabranu gradnje Pelješkog mosta kojim se namjerava blokirati jedini morski izlaz BiH u svijet

Zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za službeni odgovor Europske komisije o početku gradnje Pelješkog mosta, neće zaustaviti gradnju mosta koji će blokirati jedini morski izlaz BiH u svijet, jer je Evropska komisija 7. juna 2017. godine odobrila 357 miliona Eura sredstva Evropske unije za gradnju Pelješkog mosta, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ukoliko zaista ima namjeru zaštititi državne interese BiH, dužan je podnijeti tužbu Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu protiv Republike Hrvatske, zbog kršenja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora. Interesi Bosne i Hercegovine kao pomorske zemlje mogu se zaštiti jedino pred Međunarodnim sudom za pravo mora, koji je nadležan da utvrdi pravo na slobodni plovni put i pristup Bosne i Hercegovine otvorenom moru, a tek nakon takve odluke koju sud mora donijeti – donosi se po automatizmu sudska odluka o zabrani gradnje Pelješkog mosta jer bi onemogućio suvereni plovni put Bosne i Hercegovine, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

02.08.2018.

31.07.2018. – u povodu licemjernih izjava državnih zvaničnika o početku gradnje Pelješkog mosta i mirnodopskoj okupaciji Bosne i Hercegovine

Otvorenu izdaju domaćih zvaničnika i priznanje mirnodopske okupacije Bosne i Hercegovine od strane Hrvatske dokazuje izjava Tomislava Mihotića, državnog tajnika za infrastrukturu Republike Hrvatske, u povodu ozvaničenja početka izgradnje Pelješkog mosta, citiramo: “Jedno je što pišu mediji a drugo je što mi u razgovorima govorimo. Imamo otvorenu tu temu i nikakvih ozbiljnih problema nismo imali kod same činjenice da smo mi krenuli sa izgradnjom Pelješkog mosta. Zadnji razgovori su bili prije desetak, petnaest dana, niko od nas nije tražio da to zaustavimo.”, završen citat.

Ozvaničenje početka gradnje Pelješkog mosta od strane Hrvatske preko teritorijalnih voda i suverenog morskog prostora BiH i trajno zatvaranje jedinog morskog izlaza države u svijet, dokazuje da su domaći zvaničnici, uključujući sve članove Predsjedništva BiH od 2006. godine, izdali državne interese, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Izjave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da se radi o flagrantnom kršenju suvereniteta njegove zemlje i da će poduzeti odgovarajuće korake pred međunarodnim institucijama, te izjave bivšeg člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da će pravnim sredstvima znati odgovoriti na nasrtaje politika susjednih zemalja na BiH – dokazuju njihovo potpuno političko licemjerstvo, jer se tužba protiv Hrvatske mogla podnijeti od 2006. godine Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

31.07.2018.

30.07.2018. – u povodu političke šutnje domaćih zvaničnika i odobravanja mirnodopske okupacije BiH od strane Republike Hrvatske, početkom gradnje Pelješkog mosta i zatvaranjem jedinog izlaza države koji je otvoren prema cijelom svijetu

Nedopustiva je politička šutnja domaćih zvaničnika i odobravanje mirnodopske okupacije BiH od strane Republike Hrvatske, početkom gradnje Pelješkog mosta i zatvaranjem jedinog izlaza države koji je otvoren prema cijelom svijetu, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Domaći zvaničnici su dužni reagovati podnošenjem tužbe Međunarodnom sudu pravde u Hagu i Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer  niko nema pravo pristati na okupaciju države trajnim zatvaranje jedinog morskog izlaza BiH u svijet. BOSS je još od 2006. godine redovno upozoravao na protudržavna djelovanja domaćih političara u vezi gradnje Pelješkog mosta, jer bi hrvatski most prelazio preko teritorijalnih voda, odnosno suverenog morskog prostora BiH, a gradnja mosta onemogućuje i gradnju luke u Neumu, koja bi zbog izrazitih priobalnih povoljnosti obezbijedila ekonomski prosperitet cijeloj BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

30.07.2018.  

27.07.2018. – u povodu antifašističkog praznika – 27. jula, Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine i Hrvatske protiv fašizma

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je svim građanima Bosne i Hercegovine i Hrvatske čestitku u povodu 77. godišnjice od dana kada su partizani 1941. godine otpočeli oružani ustanak protiv fašizma, napadom u Drvaru i drugim mjestima u BiH na Hitlerove fašističke formacije, u čijem sastavu su bili domaći izdajnici i domobrani. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je istakao da je 27. juli zajednički praznik antifašista BiH i Hrvatske, jer su partizani iz Like istog dana napali domaće izdajnike u selu Srb u Hrvatskoj, otpočinjući tako sa ostalim narodima BiH zajedničku narodnu revoluciju protiv fašističkih okupatora i njihovih domaćih sluga.

Fašizam nije nestao, i pojavljuje se u podmuklijem obliku, jer su evidentna negiranja borbe antifašista i slavljenje Hitlerovih sluga i monstruoznih zločinaca.
Građani su i tokom agresije na BiH 1992. – 1995. godine pokazali dosljednost antifašističkom opredjeljenju boreći se protiv sljednika Hitlerovih sluga. Dužni smo nastaviti tekovine antifašističke revolucije i Titovih partizana, koji su zajedno sa svjetskom antifašističkom koalicijom pobijedili Hitlera, te predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u ime Dana ustanka naroda BiH, upućuje čestitke svim borcima antifašistima i građanima, uz pozdrav – SMRT FAŠIZMU!!!

27.07.2018.

21.07.2018. – u povodu korištenja jezika mržnje od strane Milorada Dodika prema muslimanima BiH

Brutalno iskazivanje jezika mržnje prema muslimanima, ismijavanjem poziva na molitvu putem ezana od strane Milorada Dodika, obavezuje ne samo krivično procesuiranje od strane nadležnog tužilaštva – nego i Centralnu izbornu komisiju BiH da po službenoj dužnosti provede postupak u cilju sankcionisanja Dodika koji koristi jezik mržnje prema konstitutivnom narodu u BiH.

Članom 7.3 (1) 7) Izbornog zakona BiH nije dozvoljeno koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, dok je odredbom člana 19.9 (1) j) normirana i sankcija za kršenje navedene odredbe. Stoga je neophodno u cilju sprječavanja daljeg kršenja jezika mržnje, čime se ugrožava sigurnost i mir građana BiH, hitno provesti postupak utvrđivanja odgovornosti Milorada Dodika, upozorio je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

21.07.2018.

26.06.2018. – u povodu skandaloznog prikrivanja informacije o sumnji u ometanje istrage od strane Edima Kadića, koji je kao lice protiv kojeg MUP TK provodi istragu po nalogu Tužilaštva – kontaktirao komesara MUP-a TK

Odbijanje zahtjeva za pristup informacijama od strane policijskog komesara MUP TK, u vezi okolnosti za sumnju u ometanje istrage protiv prijavljenog Edima Kadića, komercijalnog direktora JZU “Gradske apoteke Tuzla”, zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama u iznosu od oko 30 milina KM, skandalozno je prikrivanje informacija od javnosti, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. U Rješenju kojim se odbija dostavljanje tražene informacije da li je 29. 05. 2018. godine u 9,45 Edim Kadić, lice protiv kojeg Tužilaštvo TK provodi istragu, bio prisutan kod komesara Policije MUP-a Tuzlanskog kantona Dževada Kormana, navedeno je da dostavljanje informacije nije u javnom interesu. Takva odluka je direktno suprotna odredbama Zakona o slobodi pristupa informacija FBiH, posebno članu 9. stav 2. kojim se informacija ne može uskratiti u situacijama bilo kakvih zakonskih obaveza ili prijestupa.  Okolnost navedena u zahtjevu da je policijski komesar Dževad Korman brat Dženada Kormana, bliskog stranačkog saradnika Edima Kadića, koji je član Nadzornog odbora Javnog preduzeća SKPC “Mejdan” Tuzla, za kojeg je lobirao Kadić kao gradski vijećnik, ukazuje na sumnju ometanja istrage.

Iz tog razloga je evidentno u interesu javnosti da se dostavi informacija da li je Edim Kadić, protiv kojeg Tužilaštvo TK u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu BiH provodi istragu zbog protuzakonitog poslovanja u iznosu od oko 30 miliona KM, kontaktirao komesara MUP-a TK koji je direktno nadređena osoba policijskim inspektorima iz kriminalističko-istražnog odjela, a koji su zaduženi od strane Tužilaštva TK za provođenje istrage. Na sporno Rješenje policijskog komesara shodno odredbama Zakona dostavljena je žalba ministru MUP-a TK i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, te Federalnom tužilaštvu, zbog sumnje u ometanje istrage i kompromitovanost MUP-a TK koji provodi istragu protiv Edima Kadića po nalogu Tužilaštva TK, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

26.06.2018.

21.06.2018. – u povodu obaveze ispunjenja zahtjeva zdravstvenih radnika Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona dužna je donijeti odluke kojim će se omogućiti ispunjenje zahtjeva zdravstvenih radnika i time spriječiti podnošenje otkaza ljekara i ugrožavanje zdravstvene bezbjednosti preko pola miliona građana, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Zahtjevi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona su opravdani, posebno iz razloga jer je Tuzlanski kanton jedini kanton u Federaciji Bi koji nije potpisao adekvatan kolektivni ugovor sa zdravstvenim radnicima. Ukoliko poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona ne donesu odluke u cilju usvajanja zahtjeva zdravstvenih radnika i nastave sa nemoralnom politikom Vlade, onda će snositi punu odgovornost za urušavanje zdravstvenog sistema i ugrožavanja zdravlja svih stanovnika Tuzlanskog kantona, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

21.06.2018.

14.06.2018. – u povodu ramazanskog Bajrama

U povodu ramazanskog Bajrama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je iskrene želje svima da bajramske i naredne dane provedu u zdravlju i miru, i da proteklo ramazansko zajedništvo i duhovnost daju svima snagu da razlikuju dobro i zlo, pravdu i nepravdu, te da neizvjesnu budućnost izgrade u sigurno utočište za sve dobre ljude.

14.06.2018. 

08.06.2018. – u povodu Odluke Centralne izborne komisije o ovjeri prijave BOSS-Bosanske stranke za Opšte izbore 2018.

Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o ovjeri prijave BOSS-a za Opšte izbore 2018. godine, za sve nivoe zakonodavne vlasti, uključujući sve kantonalne skupštine, oba entiteta i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom je istakao da, za razliku od nacionalista i lažnih socijaldemokrata, dvadeset četiri godine prepoznatljivog djelovanja Bosanske stranke daje garanciju građanima da neće biti prevareni i da će se BOSS i dalje aktivno boriti za socijalnu pravdu i sistem koji garantuje ravnopravnost, ekonomsku održivost, poštivanje osnovnih ljudskih prava i pravednost, kao i državu u kojoj neće biti režimske medijske blokade djelovanja političkih stranaka koje se suprotstavljaju vladajućim nemoralnim strankama.

08.06.2018.

01.06.2018. – u povodu podnošenja prijave Federalnom tužilaštvu zbog sumnje u ometanje istrage od strane Edima Kadića, koji je kao lice protiv kojeg po nalogu Tužilaštva provodi istragu MUP TK – posjetio policijskog komesara MUP-a TK

Kao podnosilac krivične prijave protiv Edima Kadića, komercijalnog direktora JZU “Gradske apoteke Tuzla” i drugih lica zbog nepoštivanja odredbi Zakona o javnim nabavkama, Mirnes Ajanović je zatražio od MUP-a TK potvrđivanje informacije da je 29. 05. 2018. godine u 9,45 sati Edim Kadić, protiv kojeg Tužilaštvo TK provodi istragu zbog protuzakonitog poslovanja oko 30 miliona maraka – bio prisutan kod policijskog komesara MUP-a TK Dževada Kormana. Nedostavljanje tražene informacije i činjenica da je komesar Dževad Korman brat Dženada Kormana, bliskog stranačkog saradnika Edima Kadića, koji je i član Nadzornog odbora Javnog preduzeća SKPC “Mejdan” Tuzla za kojeg je lobirao Kadić kao gradski vijećnik, ukazuje na sumnju u ometanje istrage.

Skandalozna je okolnost da Edim Kadić, protiv kojeg Tužilaštvo TK po uputama Državne agencije za istrage i zaštitu provodi istragu zbog protuzakonitog poslovanja u iznosu od oko 30 miliona maraka – posjećuje policijskog komesara MUP-a TK koji je direktno nadređena osoba policijskim inspektorima iz kriminalističko-istražnog odjela, a koji su zaduženi od strane Tužilaštva TK za provođenje istrage. S obzirom na krivično-procesnu uvezanost tužilaštva i MUP-a u provođenju istraga, postoji osnovana sumnja i u zakonitost istražnog postupka Tužilaštva TK u slučaju istrage protiv Edima Kadića i drugih lica, zbog čega je dostavljena prijava i Federalnom tužilaštvu.

01.06.2018.