29. septembar 2004.

u povodu smjene predsjednika KO BOSS-a BPK Abida Kalkana – zbog nedoličnog ponašanja

Read more

28. septembar 2004.

u povodu novih neargumentovanih napada na rezultate koje je u cilju zaštite interesa građana postigao BOSS

Read more

27. septembar 2004.

u povodu predizbornog hvalisanja vladajućih stranaka

Read more

26. septembar 2004.

u povodu ucjenjivanja građana od strane javnih preduzeća

Read more

25. septembar 2004.

u povodu pokušaja blokade rada zakonodavne vlasti u Tuzli

Read more

24. septembar 2004.

u povodu nove kulminacije isticanja fašističkih simbola i obilježja

Read more

23. septembar 2004.

u povodu zahtjeva BOSS-a Federalnom ministarstvu zdravstva, za pokretanje organizovane borbe protiv peludnih alergijskih oboljenja

Read more

22. septembar 2004.

u povodu zahtjeva vijećnika opozicionih stranaka – za zakazivanje redovne ili vanredne sjednice OV Tuzla

Read more

21. septembar 2004.

u povodu zahtjeva za hitno objavljivanje izmjene Zakona o prodaji stanova

Read more

20. septembar 2004.

u povodu izbjegavanja održavanja sjednice OV Tuzla

Read more