01. juli 2011.

Mirnes_1

u povodu obmane građana o visini povećanja cijene električne energije

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava javnost da je javni RTV servis obmanuo građane izvještavajući o visini povećanja cijene električne energije domaćinstvima, jer je neistinito prezentirano da je ukidanje sezonskog tarifiranja pogodnost za građane. Dokaz obmane od strane Javnog RTV servisa može utvrditi svako od građana uvidom u svoj račun za električnu energiju, u kojem je naznačeno da je u vrijeme ljetne tarife cijena dnevne više tarife 12 feninga po kWh, a manje tarife 6 feninga, te je evidentno da je prosječna cijena 9 feninga. FERK je uz saglasnost vladajućih SDA i SDP odredio da će ubuduće prosječna cijena iznositi 14 feninga po kWh, što dokazuje da je povećanje električne energije u prosjeku preko 60 odsto za domaćinstva. Vladari Federacije BiH su povećanje cijene od preko 15 odsto nakalemili na zimsku tarifu, te su ukidanjem ljetne tarife osudili građane na plaćanje poskupljene zimske tarife i tokom ljeta, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.