01. juni 2006.

u povodu licemjernog zalaganja Zlatka Lagumdžije i SDP-a za navodno oduzimanje nezakonito stečene imovine

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da SDP i Zlatko Lagumdžija prijedlogom stvaranja agencije za navodno osiguranje prisilnog oduzimanja imovine – namjeravaju oformiti privatnu reketašku organizaciju, kako bi imali ličnu ideološku policiju. Pokušaj predstavljanja Lagumdžije i krnjeg SDP-a kao zaštitnika građana – dokazuje o kakvim se manipulatorima radi, obzirom da su za vrijeme vladavine SDP Alijanse imali priliku usvojiti sve potrebne zakone, procesuirati lica odgovorna za pljačku imovine građana i oduzeti nezakonito stečenu imovinu. Građani ne trebaju zaboraviti da je SDP Alijansa sa Lagumdžijom na čelu nastavila otimanje radničke imovine u najbezobzirnijem obliku prodavanja preduzeća za jednu marku, i da je tadašnji lider Lagumdžija po uzoru na partnere iz SDA izbjegao usvojiti zakon o reviziji privatizacije, koji je suštinski za razbijanje ratno-profiterskog lobija i oduzimanje nezakonito stečene imovine. Stvaranje legalne stranačke mafije koja bi se koristila za reketiranje svih koji ne bi pristali služiti Lagumdžiji i SDP-u, devalviralo bi norme međunarodnog pravnog poretka, obzirom da je krivičnim zakonima BiH precizno definisan način oduzimanje nezakonito stečene imovine. Konačno, jedina stranka koja ima dokazani antikorupcijski kredibilitet je BOSS. Zlatko Lagumdžija ni kao ličnost to nema, jer su državni revizori utvrdili da je upravo Zlatko Lagumdžija zloupotrebom položaja profesora protuzakonito sa grupom lica oduzeo od studenata Ekonomskog fakulteta Sarajevo 396.181 KM. Ni SDP nema antikorupcijski kredibilitet, jer su se u toku agresije, dok su borci branili BiH, borili i izborili da prisvoje više stotina miliona vrijednu imovinu Saveza komunista koja je morala pripasti građanima. Od 4.150.000 KM ostvarenih godišnjih prihoda, prema izvještaju revizora, samo od iznajmljivanja uzeli su 677.872 KM. SDP je kao stranka prekršio Zakon o finansiranju političkih stranka za iznos od 552.953 KM, a od revizora su sakriveni prilozi fizičkih i pravnih lica, koji su uplaćivani na poseban devizni račun i nisu evidentirani u knjigovodstvo. Revizori su utvrdili da je SDP primao i zabranjene novčane priloge. Ako se SDP i Zlatko Lagumdžija i pored nemoralnog i nezakonitog djelovanja ipak namjeravaju predstaviti kao istinski borci protiv kriminala i korupcije, prvo bi trebali vratiti imovinu studentima, radnicima i penzionerima.