01. novembar 2009.

u povodu šutnje OHR-a o postojanju spiska na kojem se kao kriminalna organizacija označava samo bošnjački politički, poslovni i vjerski vrh

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da OHR kao javna institucija ima obavezu prema javnosti, a posebno prema Bošnjacima, razjasniti – da li je i u koje svrhe OHR autor jednonacionalnog spiska, na kojem se kao kriminalna organizacija označava samo bošnjački politički, poslovni i vjerski vrh. Šutnja OHR-a o spisku koji podsjeća na spiskove za odstrel i deportaciju Bošnjaka iz vremena agresije, ostavlja ogroman prostor za djelovanje srpsko-hrvatskog nacionalizma, a posebno za izmišljanje novih podmuklih teorija o kriminaliziranom islamu i bijeloj al kaidi u BiH. Ukoliko bilo ko ima dokaze o kriminalnim aktivnostima određenih osoba, onda se činjenice trebaju prezentirati javno i procesuirati pred nadležnim pravosudnim organima BiH, u kojima rade i međunarodne sudije i tužioci, a ne da se nekakvi spiskovi prave tajno, pogotovo ne jednonacionalnog profila, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.