01.09.2011.

SDP BIH

TOTALITARIANISM

TYRANNY

TERROR 2

u povodu radikalizacije totalitarne politike SDP-a BiH, onemogućavanjem građana da imaju pravovremen, potpun i objektivan uvid u rad izabranih zvaničnika i zakonodavnih institucija

Predsjednik BOSS-Bosanske stranke Mirnes Ajanović međunarodnoj i domaćoj javnosti prezentira nove dokaze koji razotkrivaju totalitarno djelovanje SDP-a BiH (Socijaldemokratska partija BiH, pravni sljednik bivše Komunističke partije i Saveza komunista). U cilju osvete zbog razotkrivanja nezakonitog i prevarantskog djelovanja načelnika Općine Tuzla i potpredsjednika SDP-a BiH Jasmina Imamovića i kako bi spriječili dalje prezentiranje dokaza o protugrađanskom djelovanju, SDP BiH je uz saradnju sa nacionalističkim strankama, protivno Zakonu o načelima lokalne samouprave FBiH, izglasao izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tuzla, kojim je brisana odredba o osiguravanju slobodnog prisustva građana na sjednicama Vijeća. SDP BiH je odredio da građani moraju najmanje tri dana prije sjednice Vijeća tražiti odobrenje za prisustvo u nekakvoj prostoriji pored sale Općinskog vijeća, u kojoj će putem monitora pratiti sjednicu, iako u sali Vijeća ima prilično nekorištenih mjesta. Ukoliko se građanima odobri prisustvo u toj nekakvoj prostoriji, slijedi obavezno pretresanje od strane nekakve službe obezbjeđenja da li unose bilo kakva sredstva za snimanje. Dakle, SDP BiH će koristeći budžetski novac građana plaćati izbacivače građana, kako bi represivnim mjerama provodili politički teror nad građanima, koje će fizički sprječavati da snime šta se događa na sjednicama Vijeća, a kako bi se javnosti prezentiralo da je istina samo ono što smisli i izglasa SDP BiH i njihovi interesni politički sateliti. Ekstremni totalitarizam, koji se pretvara u tiraniju i politički teror, karakteriše i prethodna Odluka SDP-a kojom je sredstvima informisanja zabranjen direktan ili indirektan prijenos sjednica Vijeća.

A public announcement – about the radicalization of the totalitarian politics of the SDP BiH, preventing the citizens to have timely, complete and objective insight into the work of the elected officials and legislative institutions.

Eine öffentliche Ankündigung – über die Radikalisierung der totalitären Politik der SDP BiH, und die Verhinderung des rechtzeitigen, vollständigen und objektiven Einblicks in die Arbeit der gewählten Volksvertreter und gesetzgeberischen Institutionen

01.09.2011.