02.02.2018. – u povodu podnesene krivične prijave Federalnom tužilaštvu protiv gradonačelnika Jasmina Imamovića, Slađana Ilića, predsjednika GO SDP-a i drugih odgovornih lica zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenjenih za umanjenje posljedica zagađenja zraka

Predsjednik BOSS-a i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović, podnio je krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu protiv gradonačelnika Jasmina Imamovića, Slađana Ilića, predsjednika GO SDP-a i drugih odgovornih lica zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava iz rada Termoelektrane Tuzla namijenjenih za umanjenje posljedica zagađenja zraka. Krivična prijava je podnesena Federalnom tužilaštvu zbog sumnje da u radnjama prijavljenih ima elemenata organizovanog kriminala, a na osnovu Krivičnog zakona FBiH zbog krivičnih djela iz člana 294. – Prijevara, 340. – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, 342. – Zločinačka organizacija, 383. – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, 387. – Nesavjestan rad u službi i 389.- Krivotvorenje službene isprave.

Između ostalog, Federalnom tužilaštvu su dostavljeni dokazi da su prijavljeni direktno ili u suizvršenju krivičnog djela prevarili vijećnike Gradskog vijeća Tuzla prilikom usvajanja Budžeta za 2017 godinu, jer su u obrazloženju prilikom navođenja odredbi Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana dodali nepostojeću alineju – finansiranje kulture. Time je samo po tom osnovu oštećen Budžet Grada Tuzla u iznosu od 365.951,39 KM, a građani su oštećeni jer novčana sredstva nisu utrošena namjenski za smanjenje posljedica zagađenja zraka, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

02.02.2018.