02. april 2011.

Policija_Strajku povodu bezobzirnog kršenja prava građana od strane novoizabrane vlasti i najavljenog štrajka glađu policajaca

Bezobzirnost nove vladajuće SDP-SDA koalicije i nezainteresovanost za rješavanje teške ekonomske krize u kojoj se nalaze građani i ogleda se i u ugrožavanju bezbjednosti građana uskraćivanjem zakonom pripadajućih plata i policajcima, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Najava da će u ponedjeljak policajci Zeničko-dobojskog kantona putem štrajka glađu tražiti svoja prava na usklađivanje kantonalnog zakona sa federalnim Zakonom o policijskim službenicima i Zakonom o platama državnih službenika – obavezuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona da odmah ispoštuje opravdane zahtjeve policajaca i uskladi propise sa federalnim zakonima. Nema nikakvog opravdanja za kršenje prava bilo koga od građana navodnim nedostatkom potrebnih sredstva, jer nesposobnost premijera, ministara i ministarki iz crveno-zelene koalicije da obezbijede zakonito funkcionisanje Vlade ne smije biti razlog za ugrožavanje sigurnosti građana koji se već nalaze na udaru oganizovanih kriminalnih grupa zbog korumpiranog pravosuđa i onemogućavanja policije da adekvatno djeluje. Štrajk policajaca Zeničko-dobojskog kantona je upozorenje svim kantonalnim vladama da su dužne poštivati federalne zakone i djelovati u cilju zaštite prava prevarenih građana.