03. avgust 2007.

u povodu skandaloznog odnosa vlasti prema novinarima i potrebi građana da budu pravovremeno i objektivno informisani o radu političkih funkcionera

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović oštro je osudio antidemokratski i diktatorski čin Vlade HNK-a, odnosno stranaka SDA, Stranke za BiH, i HDZ 1990. koje su putem svojih predstavnika spriječile novinare da obavljaju svoju društvenu funkciju pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti. Osnovni postulat demokratije i pravne države je da rad javnih institucija bude transparentan, te je vlast obavezna novinarima omogućiti sve potrebne uslove za rad, a ne držati sastanke iza zatvorenih vrata i javnosti prezentirati frizirane informacije. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je pozvao izvršnu i zakonodavnu vlast na svim nivoima da prestane koristiti metode diktatorskih režima, te je upozorio da ometanje rada novinara od strane vlasti može rezultirati međunarodnim sankcijama za čitavu državu.