04. juni 2009.

OBAVEZA IMENOVANJA NOVOG SASTAVA VLADE FBiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da zbog ustavne i zakonske nedorečenosti procesa imenovanja novog premijera FBiH, te zbog dileme da li ostavka premijera znači i obavezu izbora nove vlade – treba primijeniti pravnu i zakonsku analogija, koja obavezuje primjenu opšte pravne norme na pravno neregulisan slučaj. Konkretno, treba postupiti po proceduri imenovanja premijera i vlade na državnom nivou, odnosno, prema Zakonu o Vijeću ministara BiH koji propisuje da ostavka premijera povlači ostavku kompletne vlade. Prema članu 12. Zakona o Vijeću ministara BiH, ako predsjedavajući, odnosno premijer podnese ostavku, vlada daje ostavku u cjelini, a dužnost obavlja do potvrde novog saziva, te se isto prema pravnoj i zakonskoj analogiji mora primijeniti i na Vladu FBiH. Također, protivno je i demokratskim načelima da se novom mandataru za premijera nameće stari sastav vlade koji je u konkretnom slučaju kompromitovan saradnjom sa kriminaliziranim bivšim premijerom. Novi premijer mora imati odriješene ruke u izboru članova vlade, inače neće biti u stanju provesti svoj program i zacrtane ciljeve, što bi u konkretnom slučaju značilo dalje tonjenje Federacije BiH u ekonomsku i političku krizu, smatra predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.