04.03.2010. – u povodu selektivne primjene ljudskih prava – od strane bh. politickih funkcionera

u povodu selektivne primjene ljudskih prava – od strane bh. političkih funkcionera

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da očajno, degradirajuće, ponižavajuće i sve gore stanje u kojem se nalaze obespravljeni građani na ivici egzistencije, zaslužuje mnogo više pažnje, brige i energije vladajućih političkih funkcionera – nego slučaj hapšenja Ejupa Ganića. U svojstvu bivšeg člana visokog državnog rukovodstva Ejup Ganić je svakako zaštićen međunarodnim konvencijama i drugim pravnim normama, diplomatskim pasošem i pozamašnim imetkom, plus što ga zastupaju i pomažu i bh. politički funkcioneri, dok obične građane, penzionere, demobilisane borce, radnike bez plata i nezaposlene ne pomaže i ne štiti niko. Dok se bh. politička elita upinje dokazivati svoj patriotizam na slučaju Ganić, desetine hiljada obespravljenih istinskih patriota su danas, kao i tokom agresije, bez milosti i pomoći – ostavljeni da se snalaze sami. Dobro bi bilo kada bi članovi Predsjedništva BiH i drugi državni uposlenici na dobro plaćenim funkcijama svoje diplomatske veze, kabinete i politički uticaj moralno koristili za opšte dobro svih građana BiH, a ne samo za selektivnu zaštitu ljudskih prava u slučajevima kada je ugrožen neko od pripadnika političke elite. Da je bh. vlast i u slučaju Ilije Jurišića uradila bar jedan posto od aktivnosti poduzetih u vezi hapšenja Ejupa Ganića, ne bi bilo hapšenja i ponižavanja – ni Ganića, ni bilo koje drugog građanina BiH, smatra predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

04.03.2010.