04.08.2011.

u povodu zabrane objavljivanja imovinskih kartona političara i izabranih zvaničnika

Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, na koji se poziva Agencija za zaštitu ličnih podataka u cilju opravdanja zabrane objavljivanja imovinskih kartona političara – stupio je na snagu 2006. godine, te je indikativno da je tek nakon ulaska SDP-a BiH u vlast naložena zaštita privatnosti izabranih zvaničnika, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Očito je da nova garnitura vladajućih političkih platformaša definišu pljačkašku platformu sa koalicionim partnerima sa kojim pregovaraju kako će u podjeli izbornog plijena sakriti od javnosti već unaprijed uračunato bogaćenje na osnovu upotrebe, ali i zloupotrebe mandata. Protivno je svim demokratskim normama štititi privatnost političara i izabranih zvaničnika, posebno kada je brojnim presudama Evropskog suda za ljudska prava određeno da političari i izabrani zvaničnici prihvatanjem funkcija preuzimaju i obavezu da se odriču privatnosti, a kako bi javnost u svakom trenutku mogla izvršiti provjere zakonitosti djelovanja političara, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

04.08.2011.