Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović danas je sam dokazao svoje protugrađansko djelovanje (zlo)upotrebom službenog položaja u cilju onemogućavanja vijećnika Gradskog vijeća Tuzla da ukinu obavezu plaćanja komunalne naknade, koja je i nametnuta od strane Jasmina Imamovića i poturena vijećnicima kao zakonska obaveza.

Nakon što je vijećnik  Mirnes Ajanović dokazao da nije postojala zakonska obaveza za naplatu komunalne naknade aktom ministarstva Vlade TK, te nakon što je podnio zahtjev da se u dnevni red Gradskog vijeća uvrsti ukidanje naplate, jer se nakon pritisaka javnosti Jasmin Imamović obavezao da će ako se dokaže da nije bilo zakonske obaveze za naplatu ukinuti komunalnu naknadu, Imamović bez imalo srama danas pokazuje pravo lice.

Vijećnik Mirnes Ajanović, nakon jučerašnjeg odbijanja Imamovića da se u Odluci o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima uvrsti amandman o ukidanju komunalne naknade, obavijestio je Vijeće da se ostaje pri amandmanu, te je danas pokrenuta poslovnička procedura elektronskog glasanja od 11 sati. Međutim, nakon što su vijećnici počeli sa glasanjem dolazi obavijest u 11.16 sati da je gradonačelnik Jasmin Imamović povukao navedenu tačku iz Dnevnog reda, te obrazloženje da sjednica nije ni počela i da se vijećnici neće izjašnjavati o amandmanu Mirnesa Ajanovića.

Jasmin Imamović je brutalnim onemogućavanjem vijećnika da ispune javno obećanje da će ukinuti plaćanje komunalne naknade u slučaju da se dokaže da nije bilo zakonske obaveza za naplatu – javno pokazao i dokazao da nemoralni gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović mora pasti!!!

05.05.2020.