05. januar 2006.

u povodu usvojenih izmjena četiri zakona iz vojne oblasti u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kojim se odredbe o ukidanju ovlasti Ministarstva odbrane Federacije BiH usklađuju sa procesom implementacije odredbi Zakona o odbrani BiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na prijedlog poslanika Mirnesa Ajanovića na posljednjoj vanrednoj sjednici usvojio izmjene četiri zakona, kojim se odredbe o ukidanju ovlasti Ministarstva odbrane Federacije BiH usklađuju sa procesom implementacije odredbi Zakona o odbrani BiH. Zakonom o odbrani BiH definisano je da će se proces implementacije transformacije entitetskih ministarstava odbrane u državno ministarstvo okončati do 30. septembra 2006. godine. Zbog je toga nastupila pravna praznina, a posebno u vezi pokretne i nepokretne imovine, vojnih stanova, radno-pravnog status i vojnog pravobranilaštva u Ministarstvu odbrane Federacije BiH. Usvojenim izmjenama zakona omogućava se dalje funkcionisanje Ministarstva odbrane FBiH, obzirom da se odredbe o ukidanju ovlasti primjenjuju u skladu sa odredbama Zakona o odbrani BiH koje definišu proces implementacije, čime se omogućava rješavanje svih spornih pitanja i osigurava zakonski kontinuitet u pravnoj zaštiti imovine i imovinskih interesa Federacije BiH. Navedene izmjene zakona omogućavaju entitetski imovinski paritet, obzirom da je Republika Srpska prodala kompletnu vojnu imovinu, dok se potpuno nepravedno onemogućila prodaja vojne imovine Federacije BiH, koja se namjerava koristiti kao zajednička. Federalni poslanik Mirnes Ajanović poziva predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta FBiH da što prije obezbijedi zasjedanje Parlamenta, kako bi se potvrđivanjem navedenih zakona omogućilo dalje funkcionisanje Ministarstva odbrane FBiH, čime bi se sačuvali vojni stanovi i imovina u vrijednosti od više stotina miliona KM.