05.02.2008.

u povodu zahtjeva BOSS-a da se ispoštuju zaključci koji su u vezi rješavanja problema u firmama “AIDA” i “ZINA” usvojeni u Skupštini TK

 

Bosanska stranka zahtijeva od Vlade TK da ispoštuje zaključke koji su u vezi rješavanja teškog stanja u firmama “AIDA” i “ZINA” usvojeni u Skupštini TK. Prema usvojenom prijedlogu Vlada TK u saradnji sa Vladom FBiH treba omogućiti reprogramiranje dugova po osnovu neisplaćenih doprinosa, kako bi se omogućilo penzionisanje radnika koji ispunjavaju uslove za penziju. Takođe, Vlada TK treba provesti mjere obavezne uplate zdravstvenog osiguranja za radnike “AIDA”-e i “ZINA”-e za tekuću godinu, te obezbijediti sredstva za kontinuiranu finansijsku pomoć za radnike u 2008. godini. Upućen je i javni poziv Tužilaštvu i MUP-u TK da pokrenu istragu o krivičnoj odgovornosti aktuelnog i bivšeg menadžmenta “AIDA”-e i “ZINA”-e, uključujući direktora Jovicu Lazića, a zatraženo je i poništenje nelegalno pokrenutog stečajnog postupka, do okončanja procesa po tužbi za raskid ugovora o kupoprodaji.

 

05.02.2008.