06. mart 2006.

u povodu licemjerne podrške Zlatka Lagumdžije i SDP-a procesu tužbe BiH protiv SiCG i pokušaja skretanja pažnje javnosti sa izdajnićkog sporazuma o tzv. ustavnim reformama.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović istiće da je skup tzv. podrške SDP-a tužbi BiH protiv SiCG – pokušaj skretanja pažnje javnosti sa izdajnićkog sporazuma o tzv. ustavnim reformama i dokaz krajnje licemjernosti SDP-a. Upravo je Zlatko Lagumdžija sa Sulejmanom Tihićem potpisao tzv. ustavne reforme koje su usmjerene protiv tužbe BiH jer betoniraju etnićke podjele i Republiku Srpsku. Izdajnićkim sporazumom za koji SDS ne krije oduševljenje i pritiskom na poslanike da priznaju Republiku Srpsku od strane Parlamenta BiH – uništava se suština i politićki potencijal tužbe. Obzirom da je i Borislav Paravac priznao da dobijanje tužbe znaći ukidanje genocidnog entiteta, izrazita žurba SDP-a, SDA i SDS-a za formalno priznanje Republike Srpske je namjera neutralisanja osnova tužbe BiH. Ćinjenica da su mediji istakli da se radilo o predizbornom skupu i da je najmanje bilo podrške tužbi BiH, dokazuje da SDP više nikoga ne može prevariti i da su građani spoznali veleizdaju Zlatka Lagumdžije i SDP-a i njihovih partnera Sulejmana Tihića i SDA.