07. juni 2011.

Sahara_Logo

u povodu gostovanja predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića u emisiji Internacionalne TV Sahar iz Teherana u vezi krivičnog procesuiranja optuženog za ratne zločine Ratka Mladića

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovića je u jučerašnjem gostovanju izjavio za Internacionalnu TV Sahar iz Teherana – da je suđenje optuženom za ratne zločine Ratku Mladiću samo zadovoljene procesne pravne forme u cilju donošenja najteže osuđujuće presude. Međunarodni sud pravde već je presudio da je Republika Srpska odgovorna za genocid nad Bošnjacima i samim tim je presuđeno svim nosiocima političke i vojne vlasti Republike Srpske. Međunarodni krivični sud je presudio oficirima koji su bili pod komandom Radovana Karadžića i Ratka Mladića da su odgovorni za ratne zločine i genocid nad Bošnjacima, kao što je i Biljana Plavšić kao dio vlasti Republike Srpske osuđena krivom za ratne zločine. Shodno tome, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović za TV Sahar – suđenje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću je samo pravna formalnost koja se mora zadovoljiti, a Međunarodni krivični sud u Hagu dužan je donijeti osuđujuću presudu po komandnoj odgovornosti. Komandna odgovornost za ratne zločine nosi veću odgovornost nego direktno izvršenje zločina, jer nosioci političke i vojne vlasti odgovaraju za sve pojedinačne ili kolektivno počinjene ratne zločine.
Upravo zato je Dopunskim protokolom (I) uz Ženevsku konvenciju definisana komandna odgovornost za ratne zločine, jer je sigurno da se razmjera zločina koja je rezultirala genocidom ne bi dogodila da se od strane lica koja su nosioci političke i vojne vlasti na vrijeme reagovalo kažnjavanjem direktnih izvršilaca zločina. Nepoduzimanje mjera procesuiranja i kažnjavanja odgovornih za ratne zločine upravo je podsticanje na izvršenje ratnih zločina i genocida, istakao je, između ostalog, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović za Internacionalnu TV Sahar iz Teherana.