08. januar 2010.

u povodu navoda sa press konferencije Općinskog pravobranilaštva Tuzla – o pozadini podnošenja krivične prijave protiv Milorada Dodika Tužiteljstvu u Bijeljini

Općinsko pravobranilaštvo Tuzla svojom Press konferencijom ničim nije demantovalo stavove predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da je protiv Milorada Dodika, koji je vrijeđao žrtve agresije na tuzlanskoj “Kapiji”, podnesena nestručna prijava, niti su demantovane indicije da su odgovorna lica u opštinskoj administraciji u dogovoru sa srpskim nacionalistima nestručno podnijeli krivičnu prijavu Tužiteljstvu u Bijeljini, u cilju omogućavanja Dodiku da nastavi sa iživljavanjem nad žrtvama stravičnog zločina. Opštinsko pravobranilaštvo je podnošenjem krivične prijave Tužiteljstvu u Bijeljini ugrozilo i prijavu podnesenu Tužiteljstvu BiH, jer je evidentno da se odbacivanjem prijave po principu završene istrage, Milorad Dodik oslobodio odgovornosti. BOSS ponovo ističe da se krivična prijava protiv Dodika morala podnijeti isključivo državnom Tužilaštvu, a nikako entitetskom Tužilaštvu u Bijeljini, koje je pod direktnim uticajem i kontrolom Milorada Dodika. Činjenica da je odmah nakon odbacivanja krivične prijave Milorad Dodik slavodobitno obavijestio medije da i dalje stoji iza svake svoje riječi kojom je stravično vrijeđao žrtve “Kapije” i “Markala” i da će i dalje iznositi iste huškačke stavove, sasvim dovoljno dokazuje sumnje u zlonamjernost djelovanja Pravobranilaštva Opštine Tuzla. Krajnje je licemjerno isticanje od strane tuzlanskog Pravobranilaštva da rade na pritužbi, kada svako od građana zna da će ta pritužba bijeljinskom Tužiteljstvu biti odbijena, kao što je i glatko odbijena krivična prijava.