08.05.2012.

u povodu namjere Centralne izborne komisije BiH da legalizuje rezultate etničkog čišćenja i genocida

CIK

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da Centralna izborna komisija BiH namjerava izvršiti legalizaciju rezultata etničkog čišćenja i genocida perfidnim nametanjem višestruko većeg iznosa novčane takse za prijavu stranaka za izbore, ukoliko se namjeravaju prijaviti za učešće na izborima u oba entiteta. Predstavnici Centralne izborne komisije BiH obmanjuju javnost da se zbog ekonomske situacije smanjuju takse, jer je na prethodnim izborima taksa za prijavu stranaka na izbore iznosila 5.000 KM za sve opštine u oba entiteta, dok je za ove izbore donesena Odluka da se plaća 2.000 KM za opštinu u kojoj je sjedište stranke, a za svaku sljedeću opštinu po 200 KM. S obzirom da su izbori raspisani za 78 opština u Federaciji BiH i za 61 opštinu u RS-u, jasno je da će političke stranke morati platiti oko 30.000 KM za učešće na izborima. Dakle, političke stranke moraju platiti šest puta veću  taksu nego na prethodnim izborima, ili će se u suprotnom morati odlučiti da odustanu od prijave za sve opštine, posebno za opštine koje su u drugom entitetu u odnosu na sjedište stranaka, što savršeno odgovara neprijateljima cjelovite Bosne i Hercegovine.

08.05.2012.