09.06.2010. – u povodu posljedica elementarne nepogode

u povodu posljedica elementarne nepogode

Bosanska stranka smatra da je opštinska vlast direktno odgovorna za nastala klizišta na području Tuzle, te je obaveza saniranja stanja u cilju zbrinjavanja evakuiranih građana i naknade štete na Opštini. Vlast u Tuzli upravo može poslužiti kao ilustracija neodgovornosti vlasti prema građanima, jer je osam godina ignorisano upozoravanje predstavnika BOSS-a da je neophodno izraditi katastar klizišta, sa listom prioriteta kako bi se najhitnija klizišta urgentno rješavala, što bi izrazito umanjilo posljedice elementarne nepogode. Iako je poznato da je na području Tuzle preko 1.000 klizišta, nisu se poduzimale potrebe mjere saniranja i stabilizacije morfološki složenog i nestabilnog terena, sa puno je naselja na padinama koje su sklone klizanju zbog geološki nepovoljnih materijala, koji se moraju stabilizirati. Sazivanje vanrednih sjednica na kojima se vlast raspravlja o posljedicama elementarne nepogode i konstatuje da je aktivirano preko 250 klizišta, da je došlo do klizanja čitavih padina i uništenja objekata, da je evakuirano preko stotinu građana, da se 60 građana nalazi u kolektivnom smještaju na strunjačama, dokazuje apsolutnu nebrigu vladajuće strukture, koju predstavlja SDP u Opštini Tuzla, koja ništa nije bolja, ili je i gora od SDA i Stranke za BiH na višim nivoima vlasti.

 

9.6.2010.