12.02.2008

Press konferencija

VISOKI PREDSTAVNIK MORA SPRIJEČITI KRIMINAL

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da postojeću eskalaciju kriminala nije moguće riješiti bez aktivne uloge visokog predstavnika, koji prema Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma ima obavezu osiguravati mir, posebno iz razloga što je domaća vlast učestvovanjem u kriminalu od BiH napravila državu opasnog življenja. Apsurdno je da zbog nerada nadležnih viših organa vlasti, kantonalni organi moraju sami rješavati problem eskalacije kriminala. Ilustracije radi, na prijedlog člana Glavnog odbora BOSS-a i poslanika Azre Avdić, Skupština TK je usvojila zaključak kojim namjerava preuzeti ingerencije za gradnju vaspitno-popravne ustanove i disciplinskog centra za maloljetne delikvente, ukoliko Federacija ponovo izbjegne izvršiti svoju obavezu. Ako izostane adekvatna reakcija visokog predstavnika, protuzakonito i neodgovorno ponašanje političara i njihova povezanost sa kriminalnim krugovima – i dalje će biti negativan uzor za maloljetne delikvente i dodatni uzrok disolucije BiH, što će rezultirati daljim prisilnim samoorganizovanjem građana.

 

12.02.2008.