14.07.2018. – u povodu predaje kandidatskih listi BOSS-a za sve nivoe zakonodavne vlasti u BiH

Predstavnici BOSS-a su Centralnoj izbornoj komisiji predali kandidatske  liste Bosanske stranke za Opšte izbore 2018., za sve nivoe zakonodavne vlasti, uključujući kantonalne skupštine, Parlament Federacije BiH, Narodnu skupštinu RS-a i Parlamentarnu skupštinu BiH. Na izbornim listama Bosanske stranke nema kompromitovanih lica, a dosadašanja praksa je pokazala da se BOSS odlučno suprotstavlja i svojim izabranim zvaničnicima, pa i putem podnošenja krivičnih prijava, ukoliko zloupotrijebe povjerenje građana nezakonitim djelovanjem.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom je istakao da, za razliku od nacionalista,  lažnih socijaldemokrata i drugih političkih prevaranata – dvadeset četiri godine prepoznatljivog djelovanja Bosanske stranke daje garanciju građanima da neće biti prevareni i da će se BOSS i dalje aktivno boriti za socijalnu pravdu i sistem koji garantuje ravnopravnost, ekonomsku održivost, poštivanje osnovnih ljudskih prava i pravednost, kao i državu u kojoj neće biti režimske medijske blokade djelovanja političkih stranaka koje se suprotstavljaju vladajućim nemoralnim strankama.

14.07.2018.